Sökning: "mötesteori"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet mötesteori.

  1. 1. Mötets primat: Jaget, mötet och dess förutsättningar i moderniteten

    Magister-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

    Författare :Niklas Westberg; [2001]
    Nyckelord :Sociology; Sociologi; Social Sciences;

    Sammanfattning : Vad är ett medvetande och jag? Vad händer med den teori som fyller dessa begrepp med ett innehåll då denna förankras i en specifik livsvärld? Dessa två frågor bildar utgångspunkt för denna uppsats. Syftet är tvåfaldigt och utgörs dels av att med hjälp av George Herbert Mead och Maurice Merleau-Ponty utveckla en dialogisk teori om jagets och medvetandets genesis och dels att placera denna teori i moderniteten, för att därigenom beakta vad som händer med förutsättningarna i teorin, men också för den konkreta dialogen mellan människor - hur mötet kommer att gestaltas i moderniteten. LÄS MER