Sökning: "manér"

Visar resultat 1 - 5 av 45 uppsatser innehållade ordet manér.

 1. 1. Visualisera risker i trafiken : En studie om hur ett animerat utbildningsmaterial för moped klass 1 kan förmedla riskhantering i cirkulationsplatser

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Ebba Bergström; [2020]
  Nyckelord :Informations design; Informativ illustration; animation; narration; manér;

  Sammanfattning : The Swedish Traffic Educator's National Association (STR) is an organization for traffic training companies that conducts vocational driver training. They are responsible for creating the driver's license books that are used at all Swedish traffic schools for pupils and teachers. LÄS MER

 2. 2. Frivilliga fel : den sokratiska paradoxen och Platons Staten

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Filosofiska institutionen

  Författare :Einar Johansson; [2020]
  Nyckelord :Plato; Republic; Socrates; err willingly; socratic paradox; akrasia; enkrasia; arete; Platon; frivillighetsparadoxen; den sokratiska paradoxen; Sokrates paradox; Staten; frivilliga fel; Sokrates; akrasia; enkrasia; arete;

  Sammanfattning : I denna uppsats undersöker jag hur två olika tolkningar av den sokratiska frivillighetsparadoxen ingen gör fel frivilligt påverkar möjligheten att förstå Platons dialog Staten. Min hypotes är att de två tolkningarna av frivillighetsparadoxen kastar ljus över diskussionen i Staten, och att det är nödvändigt att förstå frivillighetsparadoxens roll för att förstå vad som står på spel i Staten. LÄS MER

 3. 3. Fel är inte fel : när fel är en del av att göra rätt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Konstfack/IBIS - Institutionen för bild- och slöjdpedagogik

  Författare :Ebba Gradin; [2020]
  Nyckelord :fel; sociokulturella verktyg; skapande;

  Sammanfattning : I studien behandlas frågeställningen ”Hur kan fel användas som ett verktyg av elever i bildämnets skapande processer?”. Med antagandet om att rätt och fel är en norm i skolan och dess undervisning har jag spenderat en vecka med en klass i årskurs åtta. Där utfördes en deltagande observation och några intervjuer. LÄS MER

 4. 4. Stockholms tunnelbana kommer byggas ut. Buller kommer uppstå men ingen fara, bara tillfälligt : Att informera barn i årskurs ett om tunnelbaneutbyggnaden i Stockholm med hjälp av illustrationer och text.

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Olivia Martinz; [2020]
  Nyckelord :information design; informative illustration; design; cartoon; subway; Stockholm; informationsdesign; informativ illustration; design; serie; tunnelbana; Stockholm;

  Sammanfattning : Region Stockholm ansvarar för Stockholms kollektivtrafik och har som målsättning att den ska vara så välbyggd, lättillgänglig och pålitlig för alla som vistas i staden. Stockholms invånarantal är i ständig utvecklingsfas och det ställer krav på kollektivtrafiken, framförallt stadens tunnelbanesystem. LÄS MER

 5. 5. Islamofobi i västvärlden - ett skolproblem

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Mauritz Andersson; [2020]
  Nyckelord :främlingsfientlighet; islam; islamofobi; lärarstrategier; motverkan; muslimer; rasifiering; rasism; religiös tillhörighet; xenofobi; öppenhet; värderingar;

  Sammanfattning : Det följande arbetet är en kunskapsöversikt som ämnats åt att utforska vad forskning säger om hur man kan hantera och motverka islamofobi i skolsituationer. Frågan som utforskas är didaktiskt relevant och utformad på följande sätt: ”Hur kan man som lärare, enligt forskning, motverka islamofobi i skolsituationer?” Innan forskningen kring det didaktiska utforskas ges en kort inblick i hur islamofobi utvecklats i västvärlden under 2000-talet. LÄS MER