Sökning: "manér"

Visar resultat 1 - 5 av 36 uppsatser innehållade ordet manér.

 1. 1. Historiska manér : Hur förändring av manér kan förtydliga ett historiskt förlopp

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Rebecca Thiel; [2019]
  Nyckelord :Informative illustration; Information design; manner; image style; illustration; informativ illustration; informationsdesign; informationsgrafik; manér; historisk illustration;

  Sammanfattning : The following essay is a thesis in Information Design with orientation in Informative illustration. The collaboration with the TT News Agency, which forms the basis of the work, presupposes that an information graphic about the history of smoking is produced, which occurs in connection with the new tobacco law coming into force on July 1, 2019. LÄS MER

 2. 2. Teckningsmanér : En kvalitativ undersökning av olika sätt att teckna på, med ett perspektiv på lärande

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Konstfack/IBIS - Institutionen för bild- och slöjdpedagogik

  Författare :Daniel Fjellman Dovsten; [2019]
  Nyckelord :Manér; görande; stil; temperament; genre; design för lärande; appropriering;

  Sammanfattning : Tecknande är en process av representation. Olika människor har olika sätt att teckna på, olika teckningsmanér. Hur en person tecknar berättar något om hur den personen förstår världen. Det här examensarbetet utforskar hur olika personer utvecklar olika teckningsmanér genom mötet av olika influenser. LÄS MER

 3. 3. Vigselfilial till Stockholms stadshus

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE)

  Författare :Therés Forsberg; [2018]
  Nyckelord :Vigselfilial stadshuset;

  Sammanfattning : Stadshuset är inte ämnat för vigslar eftersom borgerliga vigslar tidigare var en dommarsyssla så är ett profant vigselrum placerat i rådhuset. Dommare slutade att viga par 2009 och rådhusets vigselrum används idag inte på grund av säkerhetsskäl. LÄS MER

 4. 4. Att rösta med bildstöd : Ett visuellt informationsmaterial för personer med lindrig intellektuell funktionsnedsättning

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Lydia Östlund; [2018]
  Nyckelord :bildstöd; kommunikationsstöd; informationsdesign; informativ illustration;

  Sammanfattning : Arbetets syfte är att ta fram ett designförslag på hur ett visuellt informationsmaterial som förklarar hur man röstar i en vallokal kan gestaltas enkelt och tydligt. Informationsmaterialet riktar sig till människor med en lindrig intellektuell funktionsnedsättning då detta är en grupp i samhället som har ett lågt valdeltagande. LÄS MER

 5. 5. Underhållande serier : Hur användandet av serier kan stärka förståelsen av ett korrekt arbete inom förunderhåll

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Oscar Modin; [2017]
  Nyckelord :maintenance; workshop; comics; illustration; storytelling; cartoon; information design; comic; underhåll; förunderhåll; verkstad; serier; illustration; bildberättande; tecknat; informationsdesign; bildskapande; cartoon; comic;

  Sammanfattning : This report aims to present the work process behind a degree project at Mälardalen University, in cooperation with Volvo CE, Eskilstuna. The report aims to examine how a machine maintenance device can be presented. The purpose of the report is to anchor the understanding between action and results. LÄS MER