Sökning: "metastaserad bröstcancer"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden metastaserad bröstcancer.

 1. 1. Livskvalitet bland kvinnor med metastaserad bröstcancer - en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Sara Hallberg; Karin Welamsson; [2019]
  Nyckelord :factors; metastatic breast cancer; quality of life; review; women; faktorer; livskvalitet; litteraturöversikt; kvinnor; metastaserad bröstcancer;

  Sammanfattning : Bakgrund: Bröstcancer är den vanligaste cancerdiagnos som kvinnor världen över drabbas av. Metastaserad bröstcancer (MBC) innebär att bröstcancern har bildat dottertumörer. LÄS MER

 2. 2. Att leva med obotlig sjukdom : Erfarenheter från kvinnor med metastaserad bröstcancer

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Alice Petersson; Annie Hagman; [2019]
  Nyckelord :Metastaserad bröstcancer; kvinnor; erfarenheter;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Incidens av samt prediktiva faktorer för långvarig remission vid Trastuzumabbehandlad HER2-positiv metastaserad bröstcancer

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå,

  Författare :Caroline Rodebjer; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Palliativ vård, cytostatikabehandling och brytpunktssamtal i livets slutskede hos patienter med metastaserad bröstcancer

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Jenny Furubrand; Elisabeth Johansson; [2017]
  Nyckelord :Bröstcancer; palliativ cytostatika; brytpunktssamtal; palliativ vård;

  Sammanfattning : ABSTRACT   Background: About 1500 women dies every year of breast cancer, many of them have received chemotherapy (PCT) close to the end of life. This can lead to that they and their significant others do not get enough time to prepare themselves for the death and seize their last time the way they desire. LÄS MER

 5. 5. Pertuzumab som tillägg till behandling med trastuzumab och docetaxel vid metastaserad HER2-positiv bröstcancer

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Wiphawee Bunmeepom; [2015]
  Nyckelord :pertuzumab; HER2-positiv; bröstcancer;

  Sammanfattning : I Sverige drabbas närmare 8000 kvinnor av bröstcancer varje år. Bröstcancer är vanligast hos kvinnor över 40 år och utgör 30 % av alla cancersjukdomar hos kvinnor. Cirka 25 % av alla bröstcancerformer är HER2 (human epidermal growth factor receptor) -positiva. LÄS MER