Sökning: "metodreflektion"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet metodreflektion.

  1. 1. Förändring och utveckling för framtiden en möjlighet redan i dag : En studie om entreprenörskap i Svenska kyrkan

    Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

    Författare :Maria Åkerström; [2012]
    Nyckelord :Entreprenörskap; intraprenörskap; organisation; Svenska kyrkan; socialt entreprenörskap;

    Sammanfattning : Den forskningsfråga som uppsatsen tar sin utgångspunkt i är på vilket sätt entreprenörskap förekommer i Svenska kyrkan. Detta besvaras genom att betingelser och förekomst analyseras som ett fenomen i styrnings och ledningsfunktionen i Svenska kyrkans verksamhet. LÄS MER