Sökning: "mina"

Visar resultat 1 - 5 av 4298 uppsatser innehållade ordet mina.

 1. 1. Hur sjuksköterskan förebygger PVK-relaterade infektioner – En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Mina Du Rietz; Tim Liljeblad; [2023-03-15]
  Nyckelord :Perifer venkateter; infektion; sjuksköterska; patientlidande; följsamhet; basala hygienrutiner; riktlinjer; förband;

  Sammanfattning : Bakgrund: Perifer venkateter (PVK) är en vanligt förekommande medicinteknisk produkt inom slutenvården. Årligen används över två miljarder PVK världen över. PVK är till stor hjälp när patienter är i behov av intravenös behandling. LÄS MER

 2. 2. Närvaro och lyssning på scen - En undersökning utifrån mina erfarenheter som musikalartist kring verktyg och förutsättningar för att skapa ett närvarande och inlyssnande samspel på scen.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Sesselja Mist Ólafsdóttir; [2023-03-02]
  Nyckelord :musikal; musikalartist; närvaro; lyssning; förarbete; repetitionsprocess; föreställningar; regissör; motspelare;

  Sammanfattning : I det här arbetet har jag undersökt hur jag som musikalartist kan ge mig själv rätt förutsättningar för att känna att jag har en hög grad av scenisk närvaro och lyssnande i samspelet med mina kollegor och publiken uppe på scenen. Jag har undersökt vad jag behöver göra i förarbetet, under repetitionsprocessen och under själva föreställningsprocessen för att så ofta som möjligt vara närvarande och lyssnande på scen; och vad jag kan göra när jag känner att jag inte är det. LÄS MER

 3. 3. Den osynlige räddaren. En undersökning kring förutsättningarna och utmaningarna förknippade med swinguppdraget i en musikalproduktion

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Nils Weibull; [2023-02-22]
  Nyckelord :swing; musikal; scenkonst; skådespelare; musikalartist; konstnärliga arbetsprocesser;

  Sammanfattning : Det här undersökande arbetet handlar om uppgiften att arbeta som swing i en musikalproduktion. Utifrån mina egna erfarenheter av att arbeta som musikalartist i musikalproduktionen She Loves me på Spira i Jönköping (HT 2021) reflekterar jag över specifika utmaningar samt utvecklingsmöjligheter förknippade med att stå inför och ta sig an swinguppdraget i en produktion. LÄS MER

 4. 4. Kreativitet som Superkraft. En undersökning kring byggstenarna i min personliga kreativa process när jag skriver text och melodi till musikallåtar

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Elvira Norbäck; [2023-02-20]
  Nyckelord :kreativitet; flow; kreativ process; musikal; musikalmaterial; textskrivande; inspiration; flödesskrivning; brainstorming; skapa;

  Sammanfattning : I denna undersökning konkretiserar jag min egna kreativa process när jag skapar låtmaterial till musikal. Syftet med undersökningen är att få syn på vilka steg som är essentiella när jag skapar och vilka tydliga byggstenar som finns i det kreativa arbetet. LÄS MER

 5. 5. Mina fysiska manér - hur kan större medvetenhet om återkommande fysiska manér i mitt skådespeleri utveckla mig som musikalartist?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Filip Vikström; Filip Vikström; [2023-02-20]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I mitt självständiga arbete undersöker jag vad jag valt att kalla återkommande fysiska manér som skådespelare. Jag försöker få syn på och ringa in specifika fysiska rörelser och rörelsemönster jag återkommer till i mitt skådespeleri. Jag reflekterar över vad de skulle kunna bero på och varför de uppstår. LÄS MER