Sökning: "mjukvarudokumentation"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet mjukvarudokumentation.

 1. 1. Utbildningsmaterial ur mjukvarudokumentation

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Lärande

  Författare :Herman Högman Ordning; [2019]
  Nyckelord :E-learning; end user training; documentation; business system; cognitivism; meta data; adult learning; information system; workflow management system; requirement documentation; E-lärande; slutanvändarutbildning; dokumentation; verksamhetssystem; kognitivism; metadata; vuxet lärande; informationssystem; arbetsflödeshanteringssystem; kravdokumentation;

  Sammanfattning : Utbildning för slutanvändare av IT-system på arbetsplatsen är en dyr och tidskrävande affär. Trots att mycket information om systemen tas fram under utvecklingenav systemet, i form av kravdokument och annan dokumentation, används den informationen sällan i utbildningssyfte. LÄS MER

 2. 2. Automatiserad dokumentation vid systemutveckling

  M1-uppsats, KTH/Skolan för informations- och kommunikationsteknik (ICT)

  Författare :Magnus Andersson; [2012]
  Nyckelord :Automated documentation; software documentation; T-SQL; Microsoft SQL Server; Automatiserad dokumentation; mjukvarudokumentation; T-SQL; Microsoft SQL Server.;

  Sammanfattning : Ett erkänt problem inom industrin för mjukvaruutveckling är bristen på kvalitativ systemdokumentation. Hos företaget Multisoft Consulting finns detta problem. Utvecklare måste spendera onödigt mycket tid på att sätta sig in i befintliga system. Som en del av lösningen vill företaget införa automatisk generering av dokumentation. LÄS MER