Sökning: "monitorering"

Visar resultat 1 - 5 av 86 uppsatser innehållade ordet monitorering.

 1. 1. Postoperativ kroppstemperatur hos hundar som genomgått tandåtgärd

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Jonna Eriksson; Felicia Jonsson; [2022]
  Nyckelord :djuromvårdnad; hypotermi; journal; monitorering; postoperativ; PTR;

  Sammanfattning : Djur som genomgår anestesi utsätts för flera risker, en av de vanligaste är att djuret drabbas av hypotermi. I en hypoterm kropp sker det flera fysiologiska förändringar som påverkar djuret negativt. Hypotermi kan till exempel leda till ökat syrgasbehov, dysfunktion av organsystem, ökad risk för infektioner och längre återhämtningstid. LÄS MER

 2. 2. Extern belastning för ett allsvenskt herrlag i korrelation till position

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Simone Cullurá; [2022]
  Nyckelord :Extern belastning; monitorering; fotboll; GPS; periodisering;

  Sammanfattning : Bakgrund: Intresset för monitorering av fotbollsspelares träning- och matchbelastning har vuxit under de senaste åren. Monitoreringen sker genom global positioning system (GPS) för att individuellt och kollektivt analysera den externa belastningen. LÄS MER

 3. 3. Gas in Scattering Media Absorption Spectroscopy in Large Geometries: Towards Monitoring Oxygen in Adult Lungs

  Master-uppsats, Lunds universitet/Förbränningsfysik; Lunds universitet/Fysiska institutionen

  Författare :Anna Brandt; [2022]
  Nyckelord :Physics and Astronomy;

  Sammanfattning : GAs in Scattering Media Absorption Spectroscopy (GASMAS) is a technique to study free gas inside strongly scattering bulk-materials. GASMAS is successful in safely measuring oxygen in lungs of neonates, with low-power tuneable diode-laser spectroscopy at 760 nm. LÄS MER

 4. 4. Behandling och omvårdnad av hundar inskrivna med akut hemorragiskt diarrésyndrom

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Matilda Grantz; Karin Johansson; [2022]
  Nyckelord :AHDS; diarré; djursjukvård; hemorragisk gastroenterit; HGE; hund; intensivvård; stationärvård;

  Sammanfattning : Akut hemorragiskt diarrésyndrom (AHDS) är ett sjukdomstillstånd hos hund som kännetecknas av blodiga diarréer och kräkningar. Sjukdomsförloppet kan eskalera fort och flera av de som drabbas kan behöva skrivas in för veterinärvård på djursjukhus. LÄS MER

 5. 5. Omvårdnad och monitorering av inneliggande katter med dyspné

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Ida Folkesson; Jennifer Ribbling; [2022]
  Nyckelord :djuromvårdnad; dyspné; katt; legitimerad djursjukskötare; monitorering; stress; syrgasterapi;

  Sammanfattning : Dyspné är ett relativt vanligt tillstånd bland katter som skrivs in på djursjukhusens intensivvårdsavdelningar. Det finns ett flertal olika sjukdomstillstånd som kan orsaka dyspné, vilket gör att diagnostik och behandlingsmetoder varierar. LÄS MER