Sökning: "musikstreamingtjänster"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade ordet musikstreamingtjänster.

 1. 1. Hur Spotifys algoritm för rekommenderade låtar upplevs av användare

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Ellen Tholsby; Tania Amel Sayyah; [2021]
  Nyckelord :Spotify; Discover Weekly; rekommendationsalgoritm; musik; filterbubblor.;

  Sammanfattning : Musikstreamingtjänster som Spotify erbjuder en omfattande mängd musik online jämfört med innan digitaliseringen. Trots detta förändrade musiklandskap, kvarstår fortfarande önskan att samla, byta ut och dela musik. Däremot har musikstreamingtjänster medfört ett ökat behov av att navigera användarna genom de omfattande låtarkiven. LÄS MER

 2. 2. Design av musikapplikation för musikintresserade

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Edvin Wahlberg; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Musikstreamingtjänster har blivit allt mer populära. Allt fler användare har upptäckt de bekvämligheter som dessa tjänster erbjuder. Musikintresserades hem behöver inte längre fyllas med kassetter, CD-skivor eller vinylskivor för att ha tillgång till ett brett utbud av musik. LÄS MER

 3. 3. Musikstreamingtjänster : Vilka egenskaper lockar lyssnare?

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Ljud- och musikproduktion

  Författare :Axel Lindbom; [2017]
  Nyckelord :Musik; streaming; musikstreamingtjänst; Spotify; musikindustri; musikkonsument; internet.;

  Sammanfattning : Följande studie undersöker vilka egenskaper konsumenter letar efter vid val av musikstreamingtjänst och huruvida det skiljer sig mellan konsumenter med musikalisk bakgrund och de utan musikalisk bakgrund. Studien undersöker musikkonsumentens nyttjande av musikstreamingtjänster, vilka egenskaper de värderar högst hos sina musikstreamingtjänster och vilka egenskaper de saknar. LÄS MER

 4. 4. The effects of digitization on the music industry – From the viewpoint of music creators and independent record labels in Sweden

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Fakulteten för teknik och samhälle (TS)

  Författare :Christina Primschitz; [2016]
  Nyckelord :digitization; music; music industry; artists; independent record labels; music streaming; digital technologies; disruption; Sweden;

  Sammanfattning : Digitaliseringen, uppkomsten och den ökade populariteten av on-demand musikstreamingtjänster har förändrat musikbranschen i snabb takt. Tidigare studier visar att digitaliseringen har påverkat sättet hur media skapas, publiceras, distribueras och konsumeras. LÄS MER

 5. 5. Musikstreamingtjänster : En studie av musikstreamingtjänsters funktioner i förhållande till webbutvecklingen och användarens efterfrågan

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

  Författare :Marilde Nykvist; [2015]
  Nyckelord :Interactive Music Service; Streaming music; Web 1.0; Web 2.0; Web 3.0; musikstreamingtjänster; Web 1.0; Web 2.0; Web 3.0; interaktiva musiktjänster;

  Sammanfattning : New technological advancements have resulted in a shift of medium. Music interaction has moved from physical media such as CDs and MP3-players to digital music services on the Internet. Vast catalogues of music is today available from any device with Internet access for either a monthly cost or even in some cases for free. LÄS MER