Sökning: "mutual fund"

Visar resultat 1 - 5 av 174 uppsatser innehållade orden mutual fund.

 1. 1. Ethical Fund Performance - A matched pair analysis of the Swedish fund market

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Jesper Lundgren; Robin Olin; [2019-07-05]
  Nyckelord :ESG; Mutual funds; Swedish Fund Market;

  Sammanfattning : This thesis investigates the effect of ethics on the performance of Swedish funds over the years 2009-2018. Through the use of environmental, social, and governance (ESG) score, this study distinguishes ethical funds from the less ethical funds. LÄS MER

 2. 2. The Relationship between Herding and Skill – A Study of the Swedish Mutual Fund Industry

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Birger Johansson Hansson; Yasmin Montvik; [2019-07-02]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : MSc in Finance.... LÄS MER

 3. 3. Hållbara fonder : Ett möjligt attitude-behaviour gap och orsakerna bakom

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Fredrik Boberg; Viktor Lindgren; [2019]
  Nyckelord :Attitude-behaviour gap; sustainability and mutual funds; Attitude-behaviour gap; hållbarhet och fonder;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige har intresset för att investera i hållbara fonder ökat rejält de senaste åren och med detta följer också en stor ökning i utbudet av hållbara fonder. Känt sedan tidigare är också att det råder en definitionsproblematik på ämnet som adderar komplexitet till marknaden, detta då hållbarhet i sig är svårdefinierat. LÄS MER

 4. 4. The Era of Socially Responsible Investing: Performance of Swedish Socially Responsible Funds During Market Crises

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för finansiell ekonomi

  Författare :Johan Skantz; Adam Björndal; [2019]
  Nyckelord :Socially responsible investing; Equity mutual funds; Market crises; Swedish fund market; Fund performance evaluation;

  Sammanfattning : Using a unique dataset of 160 Swedish equity mutual funds over the 2000-2016 period, this paper provides a comprehensive analysis of the performance of socially responsible funds. Compared to characteristics-matched conventional funds, socially responsible funds outperform during periods of market crises. LÄS MER

 5. 5. Hållbara kontra konventionella fonder : En prestationsstudie om passivt och aktivt förvaltade fonder

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för informationssystem och –teknologi; Mittuniversitetet/Institutionen för informationssystem och –teknologi

  Författare :André Gustavsson; Nicole Issa; [2019]
  Nyckelord :CSR; Sustainability; SRI; Sustainable funds; Morningstar;

  Sammanfattning : Every fourth Swede chooses to invest their capital in sustainable funds. There is consensus on the fact that the financial market has been affected by the increased awareness on sustainability which companies have embraced and now manage extensive CSR-work. LÄS MER