Sökning: "neonatalt utfall"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden neonatalt utfall.

 1. 1. Vattenförlossning - En deskriptiv retrospektiv journalgranskning med fokus på maternellt och neonatalt förlossningsutfall

  Magister-uppsats,

  Författare :Christine Delsing Malmberg; Louise Ljungqvist; [2019-02-01]
  Nyckelord :Vattenförlossning; maternellt utfall; neonatalt utfall; informerat val;

  Sammanfattning : Background: The current collective research about water birth shows no increased risk for the mother and the child as compared to low risk conventional birth. Internationally, the evidence value of the existing research can be interpreted differently, which can lead to differences in guidelines regarding water birth. LÄS MER

 2. 2. Förtidig vattenavgång utan värkar. Litteraturstudie om behandlingsstrategi

  Magister-uppsats,

  Författare :Hanna Carlsson; Ninni Herling-Svensson; [2013-02-12]
  Nyckelord :premature ruptures of the membranes; treatment; induction; C-reactive protein;

  Sammanfattning : Bakgrund: Läckage av fostervatten i fullgången tid utan att värkarbetet börjar, benämns PROM (Prelabour Rupture of the membranes). Förtidig vattenavgång förekommer i mellan 6-19% av alla graviditeter. Därför är det viktigt att barnmorskor har kunskap från den senaste forskningen om handläggningen av PROM. LÄS MER