Sökning: "informerat val"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade orden informerat val.

 1. 1. Vattenförlossning - En deskriptiv retrospektiv journalgranskning med fokus på maternellt och neonatalt förlossningsutfall

  Magister-uppsats,

  Författare :Christine Delsing Malmberg; Louise Ljungqvist; [2019-02-01]
  Nyckelord :Vattenförlossning; maternellt utfall; neonatalt utfall; informerat val;

  Sammanfattning : Background: The current collective research about water birth shows no increased risk for the mother and the child as compared to low risk conventional birth. Internationally, the evidence value of the existing research can be interpreted differently, which can lead to differences in guidelines regarding water birth. LÄS MER

 2. 2. BARNMORSKORS UPPFATTNING OM SPIRAL SOM PREVENTIVMEDELSMETOD TILL UNGA KVINNOR : En fenomenografisk intervjustudie

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Louise Magnusson; Anna Maria Litzèn; [2019]
  Nyckelord :Young women; Intrauterine device; Information; Sexual experience; Phenomenography; Unga kvinnor; Spiral; Information; Sexuell erfarenhet; Fenomenografi;

  Sammanfattning : Bakgrund:Spiral är en högeffektiv preventivmedelsmetod och har tidigare enbart rekommenderats till kvinnor som fött barn. Dessa riktlinjer har förändrats och spiral är ett förstahandsalternativ till unga kvinnor. Barnmorskor ger trots det varierande information kring spiral till unga kvinnor. LÄS MER

 3. 3. Ett cyklande för alla? : - en kritisk diskursanalys av kommunala cykelplaneringsprojekt i Uppsala och Göteborg.

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Silfwerin Johan; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Uppsatsen undersöker kommunal cykelplanering i Göteborg och Uppsala med syfte att finna outtalade motiv och outtalade konsekvenser. Analysen grundar sig i David Harveys teoretiserande av mobilitens kostnader samt Michel Foucaults teoretiserande av makt. Teorierna etablerar tillsammans med tidigare forskning flertalet perspektiv på cyklande. LÄS MER

 4. 4. Omvårdnad vid inducerad medicinsk abort : upplevelsen ur ett patientperspektiv

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Hannah Nelsäter; Hanna Widegarn Åhlvik; [2019]
  Nyckelord :Abort; Inducerad Abort; Patientperspektiv; Personcentrerad omvårdnad; Upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund   Att genomgå en abort är en stor händelse i en kvinnas liv och varje abort som utförs har sin orsak. Lagstiftningen skyddar kvinnans rätt till valet att utföra en abort, oavsett anledning, i de delar av världen där abort är lagligt och säkert. LÄS MER

 5. 5. Automatisk uppspelning på Netflix: Sambandet mellan funktionen och hur mycket användaren binge-tittar

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Anne-Charlot Scholz; Adelina Andersen; [2019]
  Nyckelord :binge watching; flow; Netflix; post play; auto play; binge; streaming; dark design patterns; Netflix; binge; flow; automatisk uppspelning; tittarvanor; streamingtjänst; binge-titta; dark design patterns;

  Sammanfattning : Netflix är en streamingtjänst som har hjälpt till att mynta termen för fenomenet binge-tittande, vilket i det här arbetet definieras som att titta på minst tre avsnitt av en serie i sträck. Tjänsten använder sig av en funktion som kallas automatisk uppspelning som förhandsgranskar nästa avsnitt av en TV-serie efter att användaren har avslutat föregående avsnitt och därefter automatiskt spelar upp det efter ett antal sekunder har passerat. LÄS MER