Sökning: "nettan"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet nettan.

 1. 1. Digital kompetens i förskolan- Men hur? : förskollärares förhållningssätt till digitala verktyg

  M1-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Nettan Bodin; Therese Sigurdsson; [2020]
  Nyckelord :Digital kompetens; digitala verktyg; förskola; förskollärare; IKT;

  Sammanfattning : Den här studien har som syfte att undersöka förskollärares förhållningssätt till digitala verktyg. Vi tittar på vilken kompetens som finns bland förskollärare och hur de arbetar med digitala verktyg. LÄS MER

 2. 2. Manligt och kvinnligt missbruk : Livshistorier om vägen in, tiden under och vägen ut ur missbruk.

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för management; Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för management

  Författare :Malin Axelsson; Nettan Eliasson; [2007]
  Nyckelord :Abuse; alcohol; drugs; gender; identity; long-time drug abuser; process; stigmatising; substance narcotics; use.;

  Sammanfattning : Alcohol and drug abuse is something that undoubtedly exists in our society today. Our interest in this area was inspired by an earlier study of the influence of socialization on these dependencies. From this we developed new hypotheses concerning men and women’s drug and alcohol abuse. LÄS MER