Sökning: "offending"

Visar resultat 1 - 5 av 46 uppsatser innehållade ordet offending.

 1. 1. Religionsdidaktik och motivation i mångkulturella klassrum : En kvantintative enkätstudie av negativa och positiva faktorer som låg och mellastadielärare finner i religionskunskapundervisningen i mångkulturella klassrumi Sverige

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013)

  Författare :Gertie Kabo Ndyanabo; [2020]
  Nyckelord :Intrinsic and extrinsic motivation; multicultural; multireligious; teaching in religion.;

  Sammanfattning : Uppsatsen undersöker negativa och positiva faktorer som låg- och mellanstadielärare upplever i religionskunskapsundervisningen i mångkulturella klassrum i Sverige. Syftet är att bidra till en diskussion kring elever med olika bakgrunder och utifrån lärares perspektiv få en uppfattning om eleverna  känner sig representerade, sedda eller delaktiga i religionskunskapsundervisningen. LÄS MER

 2. 2. I ögat av en firestorm- en netnografisk studie om svenska parakrisers dynamik

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Johanna Dovander; Lovisa Bergström; [2019]
  Nyckelord :strategic communication; crisis communication; public relations; paracrisis; firestorm; social media; crisis management; moral cultures; victimhood culture; strategisk kommunikation; kriskommunikation; parakris; sociala medier; krishantering; moralkulturer; offerkultur; Social Sciences;

  Sammanfattning : In Sweden, we increasingly face headlines where organizations are accused of inappropriate statements, offending ads and unethical actions. These firestorms, which emerge without any warnings, cause major challenges for organizations’ marketing communication. LÄS MER

 3. 3. Från kriminalitet till hederlighet : Att förstå vägarna ut ur den kriminella livsstilen

  M1-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan

  Författare :Simone Kuyumcuoglu; [2019]
  Nyckelord :Desistance; offending; turning points; life course perspective; life story interviews; human agency; hermenuetic approach; Upphöra; kriminalitet; vändpunkter; livsloppsperspektivet; livshistorieintervjuer; agens; hermeneutik;

  Sammanfattning : Aim: The aim of this study was to identify and interpret former criminal delinquents experiences of what internal, social and structual factors are contingent on the process of change in offending. Method: A qualitative method was used with a hermeneutic approach. LÄS MER

 4. 4. Violence Risk Assessment through a gendered lens - is there a need to develop gender-specific risk assessment tools

  Master-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Lena Leven; [2019]
  Nyckelord :Female offenders; Gendered perspective; Predictive validity; Risk factors; Vioence risk assessment;

  Sammanfattning : Violence risk assessment is important given the impact and consequences it has on offenders, victims and the public. Different tools have been developed to assess an offender’s risk. LÄS MER

 5. 5. CALLOUS UNEMOTIONAL HOS BARN OCH UNGDOMAR - EN SYSTEMATISK LITTERATURSTUDIE OM FÖRÄLDRASKAPETS PÅVERKAN PÅ DRAGEN

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Fatme Baalbaki; [2018]
  Nyckelord :anknytning; antisocialt beteende; barn; callous unemotional; föräldraskap; ungdomar;

  Sammanfattning : Baalbaki, F. Callous unemotional hos barn och ungdomar. En systematisk litteraturstudie om föräldraskapets påverkan på dragen. Examensarbete i kriminologi 15 högskolepoäng. LÄS MER