Sökning: "examensarbete musikproduktion"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade orden examensarbete musikproduktion.

 1. 1. Parasite Future : Creation of an audio record and critical reflection on the production process with remarks on applying time management methods on creative work processes in music production

  Master-uppsats, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik- och medieproduktion

  Författare :Rick Jurthe; [2021]
  Nyckelord :music production; songwriting; crossover; time management methods; musikproduktion; låtskrivande; crossover; time management methods;

  Sammanfattning : The overall aim of this master project was to create an audio record consisting of seven tracks that are both cohesive and very individual at the same time. The pieces are thought to showcase the diversity of my creative identity as a composer and music producer and will represent my individual way of composing and producing music freed from all external influences in the best way possible. LÄS MER

 2. 2. Med fokus på sångproduktion : Ett examensarbete om hur och med vilket sound sång kan ta mer utrymme i en produktion

  Kandidat-uppsats, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik- och medieproduktion

  Författare :Isabelle Edsmyr; [2020]
  Nyckelord :Sångproduktion; musikproduktion; leadsång; inspelning; röst;

  Sammanfattning : Sång har alltid varit viktig för mig och var min ingång till att börja skriva och producera låtar. Tidigare då jag har producerat och spelat in mina låtar har jag upplevt att jag inte lagt tillräckligt med tid och energi på sångproduktionen. LÄS MER

 3. 3. Att skapa till mig själv istället för att skapa till andra : Ett examensarbete om att skriva och producera musik till mig själv och andra.

  Kandidat-uppsats, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik- och medieproduktion

  Författare :Max Sjödin; [2019]
  Nyckelord :Co-writing; låtskrivande; musikproduktion; songwriting;

  Sammanfattning : Jag har länge skrivit pop-musik till andra artister, ofta i session tillsammans med andra låtskrivare, men varje gång jag försökt skriva musik som jag själv ska framföra har det tagit stopp. Jag bestämde mig för att ta itu med detta och utmana mig själv att övervinna de hinder som ofta dyker upp. LÄS MER

 4. 4. Arbetssätt och metoder inom musikproduktion : En undersökande studie i hållbara, kreativa och långsiktiga musikproduktionsprocesser

  Master-uppsats, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik- och medieproduktion

  Författare :Selen Özan; [2019]
  Nyckelord :musikproduktion; kreativa processer; tids- och projektplanering; projekt- och mixningstemplates; feedback;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete är att redovisa några av mina viktigaste erfarenheter från de konstnärliga musikproduktionsprojekt som jag genomfört under de gånga två åren. Min förhoppning att dessa erfarenheter kan vara till hjälp för andra såväl verksamma som blivande musikproducenter. LÄS MER

 5. 5. En musikproducents roll : En undersökning av en musikproducents roll i en musikproduktion

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för design (DE)Linnéuniversitetet/Institutionen för musik och bild (MB)

  Författare :Adam Lind; [2018]
  Nyckelord :musikproducent;

  Sammanfattning : Ordet musikproducent finns inte i den svenska akademins ordbok, vilket tyder på att en musikproducents roll inte heller finns fastställt någonstans i akademin. Detta är grunden till ämnet i detta examensarbete, just om att definiera en musikproducents roll, att dokumentera en sådan roll som är vitt spridd åt många olika håll inom en musikproduktion. LÄS MER