Sökning: "omvårdnads beskrivning"

Hittade 1 uppsats innehållade orden omvårdnads beskrivning.

  1. 1. Omvårdnad i samband med röntgenundersökning

    C-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för vårdvetenskap och hälsa

    Författare :Azam Vafa; [2007-06-11]
    Nyckelord :omvårdnad; patient; kommunikation; information; Watson; radiografi;

    Sammanfattning : Bakgrund: Beskrivning av röntgensjuksköterskans yrkesfunktion består av två delar, omvårdnad och teknik. Gränserna där emellan är inte lika uppenbar, dessa två ämnesområden flyter in varandra. För att beskriva omvårdnaden har Watsons karativa faktorer använts som en omvårdnadsteoretisk stomme. LÄS MER