Sökning: "omvårdnadsproblem psykiatri"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden omvårdnadsproblem psykiatri.

 1. 1. Som en röd tråd Sjuksköterskans perspektiv på dokumentation av omvårdnad inom psykiatrisk heldygnsvård

  Magister-uppsats,

  Författare :Gustaf Ahlqvist; Christina Vesik; [2015-06-30]
  Nyckelord :Sjuksköterska; dokumentation; omvårdnadsdokumentation; psykiatri; psykiatrisk omvårdnad; sluten psykiatrisk heldygnsvård; vårdprocess;

  Sammanfattning : Bakgrund: Omvårdnadsdokumentationen ligger till grund för många beslut som fattas inom hälso- och sjukvården gällande patientens vård och behandling. Kvalitén på sjuksköterskors dokumentation är ett uppmärksammat problem. För att höja kvalitén behöver sjuksköterskors syn på dokumentation och dess innehåll kartläggas. LÄS MER

 2. 2. "Tänk om man haft den synen lite tidigare" : - Sjuksköterskestudenters syn på patienter med psykisk ohälsa inom somatisk vård och omvårdnad

  Kandidat-uppsats, Röda Korsets Högskola; Röda Korsets Högskola

  Författare :Sofie Guldbrand; Jessica Sellberg; [2012]
  Nyckelord :nursing students’; view; mental illness; altruism; ability; sjuksköterskestudenter; syn; psykisk ohälsa; altruism; förmåga;

  Sammanfattning : Bakgrund: Psykisk ohälsa är ett vanligt vård- och omvårdnadsproblem, ändå har sjuksköterskor en negativ inställning till och känner rädsla inför personer med psykisk ohälsa. Då sjuksköterskestudenter fick utökad utbildning inom ämnet psykiatri blev synsättet statistiskt sätt mer positivt. LÄS MER