Sökning: "other-stereotypes."

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet other-stereotypes..

 1. 1. Strukturell exkludering av homosexuella män

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Matilda Alserr; [2019]
  Nyckelord :Domestic violence; Help seeking; LGBT community; Stereotypes; Professionals;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to lift and highlight the problem battered gay men face when they seek help for domestic violence in partner relationship. One thing that can make it more difficult to seek help can be because the accepted sexual norm in society is the heterosexual orientation. LÄS MER

 2. 2. Kriminella Stereotyper : En studie om populärkulturell visualisering av kriminella män i datorspel och hur betraktarens tokning påverkas av attribut och hudfärg

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Viktor Blomgren; [2018]
  Nyckelord :Stereotypes; Diversity; Character Design; Crime; Stereotyper; Mångfald; Karaktärsdesign; Kriminalitet;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka vilken påverkan olika attribut hos en karaktär har på hur de uppfattas som mer eller mindre kriminella hos svenska spelutvecklarstudenter, och om dessa attribut har olika påverkan beroende på karaktärens hudfärg. Till undersökningen skapades sex karaktärer designade utefter karaktärer i spelet Grand Theft Auto 5(2013) och studien The Criminal Stereotype (Maclin, 2006). LÄS MER

 3. 3. Hästhållning : en jämförelse av olika system

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Författare :Denise Marklund; [2017]
  Nyckelord :inhysning; grupphållning; stall; beteende;

  Sammanfattning : Syftet med denna litteraturstudie var att jämföra olika hästhållningssystem och dra en slutsats om vilket system som gynnar hästens välfärd mest. Aspekter som stude-rades var bland annat beteende, rörelseaktivitet och skador. I Norden hålls 8% av hästarna ensamma dygnet runt, 47% i grupp dygnet runt och 45% i grupp en del av dygnet. LÄS MER

 4. 4. Det sjuka bakom chiapudding, squats & kompressionstights : En kvalitativ studie om hur kvällspressen bidrar till att definiera (konstruera) samhällsproblem.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ)

  Författare :Jonna Andersson; [2016]
  Nyckelord :Journalistik; samhällsproblem; ortorexi; kritisk diskursanalys; gestaltningsteorin; kvällspressen.;

  Sammanfattning : The aim of my study was to examine how orthorexia is constructed in the Swedish tabloids. The main question examined was in what way the Swedish tabloids contributes to define orthorexia as a social problem. LÄS MER

 5. 5. “…La cultura se encuentra en una constante de flujo e intercambio de ideas…”. Conciencia intercultural en aprendientes hindús y profesores nativos de español residentes en la India

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för spanska, portugisiska och latinamerikastudier

  Författare :Joseba Rodríguez Prieto; [2012]
  Nyckelord :Intercultural competence; intercultural communication; communicative competence; national culture; intercultural speaker; self-stereotypes; other-stereotypes.; Competencia intercultural; interculturalidad; competencia comunicativa; cultura; hablante intercultural; estereotipos; autoestereotipos; aloestereotipos;

  Sammanfattning : This study aims to investigate the representations that Indian students have of Hispanic cultures and, on the other hand, to assess the degree to which native Spanish teachers give importance to the intercultural competence in teaching an L2. This research has been carried out by means of questionnaires and interviews with teachers and students of Spanish as a foreign language (SFL). LÄS MER