Sökning: "Jonna Andersson"

Visar resultat 1 - 5 av 23 uppsatser innehållade orden Jonna Andersson.

 1. 1. The Swedish Democrates way to success : A desk study of SD's rhetoric

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Jonna Andersson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Välmående chefer skapar välmående arbetsplatser : En kvalitativ studie om chefers hälsofrämjande arbete för medarbetare och sig själva.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Johanna Andersson; Jonna Helmersson; Tova Skantz; [2019]
  Nyckelord :Health factors; health promotion tools; KASAM; Manager s health; workplace learning.; Chefers hälsa; friskfaktorer; hälsofrämjande verktyg; KASAM; lärande på arbetsplatsen.;

  Sammanfattning : Människors hälsa är viktigt vilket syns tydligt i forskning samt i de folkhälsomål som är uppsatta för Sveriges folkhälsoarbete. Ett utav folkhälsomålen innefattar arbete, arbetsförhållanden och arbetsmiljö. På arbetsplatsen finns olika faktorer som påverkar vår hälsa och välbefinnande. LÄS MER

 3. 3. "Människor som vägrar ge vika för hatet, är i sig en styrka som minskar hatets kraft" : En kritisk diskursanalys av influencers bemötande av kritik och trakasserier på Instagram

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap; Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Jonna Andersson; Sara Bonds; [2019]
  Nyckelord :Criticism and harassment online; Feminism; Influencer; Instagram; Multimodal critical discourse analysis; Feminism; Influencer; Instagram; Kritik och trakasserier online; Multimodal Kritisk Diskursanalys;

  Sammanfattning : Dagens kvinnor blir allt mindre förlåtande och mer publika med det behandlande de får ta emot (Chamberlain, 2016), vilket vi uppmärksammat genom att allt fler influencer publicerar den kritik och de trakasserier de får ta emot online. I dagens samhälle har influencer kommit att få en allt starkare röst samt större socialt inflytande (Freberg, Graham, McGaughey & Freberg, 2011). LÄS MER

 4. 4. Restaurangbyggnad i Eskilstuna stadspark : Förslag på placering och utformning

  M1-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Jonna Andersson; Rebecka Jarl; [2018]
  Nyckelord :Restaurangbyggnad; arkitektur; utformning; placering; glas; ljus; ljud; glasmaterial; park;

  Sammanfattning : The city park of Eskilstuna is under development. In 2013 the municipal of Eskilstuna kept a dialog with its citizens about the city park. They were given the opportunity to leave wishes and proposals about the development of the park and the larger part of the proposals recieved were wishes of a serving building. LÄS MER

 5. 5. Varför stannar inte chefen? : En kvalitativ studie om enhetschefers val att avsluta tjänsten i äldreomsorgen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Jonna Andersson; Helen Danbo Dahl; [2018]
  Nyckelord :enhetschef; äldreomsorg; kommunal sektor; New Public management; Krav; kontroll- och stödmodellen;

  Sammanfattning : Bakgrund: De senaste åren har medellivslängden i Sverige ökat och resurser har tilldelats äldre med behov av mer omfattande vårdinsatser. Kommunal sektor har även senaste åren genomgått stora omvandlingar, ett beställar-utförarsystem återfinns likväl som starka influenser från New public management skådas i verksamheterna. LÄS MER