Sökning: "pär ström"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden pär ström.

 1. 1. "Sann jämställdhet kan bara byggas på sanningens grund” : En diskursiv analys av begreppet jämställdism

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Umeå centrum för genusstudier (UCGS)

  Författare :Filippa Norberg; [2013]
  Nyckelord :Subjektsposition; diskurs; maskulinitet; perfomativitet; heteronormativitet;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är dels att undersöka om mediefenomenet Pär Ströms jämställdistiska diskurser går att förstå, genom att knyta an till maskulinitetskonstruktioner. Även hur dessa diskurser förhåller sig till könskategoriseringar och heteronormativitet. LÄS MER

 2. 2. Debatten som inte förekom

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Marta Espinoza; Therése Gusén; [2012]
  Nyckelord :Diskursanalys; socialkonstruktionism; faktakonstruktion; makt; och jämställdhetsdebatt;

  Sammanfattning : The purpose of this paper was that through discourse analysis look at how gender and the equality debate is created between two head debaters and commenter's on a forum. We have used Norbert Elias and John L. Scotson´s (1999) theory about Established and Outsiders to see power struggles between groups in the debate. LÄS MER