Sökning: "HISTORIK"

Visar resultat 1 - 5 av 333 uppsatser innehållade ordet HISTORIK.

 1. 1. Masteressä

  Master-uppsats, Kungl. Konsthögskolan

  Författare :Simon Sjöström; [2023]
  Nyckelord :Självbiografi; Bergslagen; gruvdrift historik;

  Sammanfattning : Självbiografisk arbete, betraktelse och berättelse  från Riddarhyttan i Bergslagen. En liten by i skogen inklämd mellan två sedan länge nedlagda gruvor där mina släktingar, från morfar/farfar och bakåt, arbetat med att bryta främst järnmalm. LÄS MER

 2. 2. Sonic Brand Malmö : - En analys av Malmö stads ljudidentitet

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för musik och bild (MB)

  Författare :Martin Roos; [2023]
  Nyckelord :Audio branding; Brand; Place branding; Sonic branding; Soundmark; Soundscape; Malmo; Ljudvarumärke; Ljudidentitet; Ljudlandskap; Ljudmärke; Platsmarknadsföring; Varumärke; Malmö;

  Sammanfattning : Jag har analyserat Malmö stads ljudidentitet ur flera perspektiv och funnit att de i stort har följt tidigare forskning och vedertagna varumärkesprocesser när de arbetat fram stadens ljudidentitet. I jämförelse med tidigare forskning och branschpraxis saknas dock ett par delar i processen som kan haft betydelse för slutresultatet. LÄS MER

 3. 3. Rembetiko i Sverige : Studier av en grekisk musikkulturs fortlevande i diasporan

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för musik och bild (MB)

  Författare :Julia Lundgren; [2023]
  Nyckelord :Rembetiko; diaspora; katharsis; Bourdieu; musicology; Rembetiko; diaspora; katharsis; Bourdieu; musikvetenskap;

  Sammanfattning : Målet för denna uppsats har varit att undersöka rembetiko-musiken i Sverige. Sju personer har intervjuats om sin musik, sin verksamhet, sitt förhållande till Grekland, om sina tankar kring musiken och texterna. Intervjuerna rörde också till viss del djupare sidor av rembetiko, såsom katharsis och spiritualitet. LÄS MER

 4. 4. Överlämnad eller övergiven? : En studie om övergångshandlingar från årskurs 9 till gymnasiet för elever med problematisk skolfrånvaro

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Jenny Torsténi; Natalie Mihic; [2023]
  Nyckelord :Problematisk skolfrånvaro; push pull fallout-processer; Utvecklingsekologisk systemteori; Övergångshandlingar; Överlämning;

  Sammanfattning : Studien syftar till att skapa en bild av och bidra med kunskap om hur överlämningar kan se ut för elever med problematisk skolfrånvaro från årskurs 9 till gymnasiet i två sydsvenska kommuner. Studien ämnar även belysa huruvida sakägande yrkesprofession i respektive skolstadium uppfattar övergångsprocessen som hindrande och/eller främjande. LÄS MER

 5. 5. The industry adoption of innovative safety-analysis approaches for autonomous vehicles : A case study exploring the industry adoption of model-based safety analysis

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Sam Khogasteh; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In recent years, autonomous vehicles have been gaining traction as a technology that can revolutionize society and save approximately $800 billion per year in the U.S. alone. However, due to their complex and dynamic behavior, ensuring the safety of these vehicles has proven to be a challenge for traditional safety analysis methods. LÄS MER