Sökning: "personskap"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet personskap.

 1. 1. Dom och domare i Johannesevangeliet : Vad innebär domen och vem ansvarar för domslutet över människan?

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

  Författare :Theresia Palm; [2019]
  Nyckelord :Dom; Domare; Johannesevangeliet; realiserad eskatologi; Guds delade personskap; binitarianism.;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Att äta världen - Om kontroll, personskap och varande i världen

  Master-uppsats, Lunds universitet/Socialantropologi

  Författare :Maria Sandberg; [2012]
  Nyckelord :varande i världen; personskap; ordning; kontroll; ekologisk mat; mat; antropologi; det moderna matsystemet; Social Sciences;

  Sammanfattning : Utifrån intervjuer gjorda i Malmö 2010-2011 beskriver jag hur en ekologisk praktik bestående av att äta och tänka på ekologisk mat är kontroll- och ordningsskapande. Dels menar jag att ett aktivt val av att äta ekologisk mat kan fungera som ett sätt att skapa ordning i en matvärld som upplevs som oordnad i och med den moderna matens främmande och artificiella natur. LÄS MER