Sökning: "phoneme"

Visar resultat 1 - 5 av 29 uppsatser innehållade ordet phoneme.

 1. 1. Perception of English /l/ and /r/ by Japanese listeners – the influence of living abroad.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Axel Hooper; [2019-03-05]
  Nyckelord :japanska; perception; phoneme; allophone; Speech Learning Model;

  Sammanfattning : This thesis explores the topic of perception of /l/ and /r/ phonemes in Japanese speakers, primarily divided into two groups: Speakers who have lived in Sweden for 3 or more years and speak conversational Swedish, and average Japanese speakers, in an attempt to observe the effects learning Swedish has on one’s English. A hypothesis dubbed the Speech Learning Model (SLM) as well as my own hypotheses were used as a base for comparison. LÄS MER

 2. 2. A Data-Driven Approach For Automatic Visual Speech In Swedish Speech Synthesis Applications

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Joel Hagrot; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This project investigates the use of artificial neural networks for visual speech synthesis. The objective was to produce a framework for animated chat bots in Swedish. A survey of the literature on the topic revealed that the state-of-the-art approach was using ANNs with either audio or phoneme sequences as input. LÄS MER

 3. 3. Uttalsundervisning i svenska som andraspråk : En intervjustudie om faktorer, arbetssätt och arbetsmetoder

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Jönköping/Språk-, litteratur- och mediedidaktik

  Författare :Marah Issa; [2018]
  Nyckelord :pronunciation; phoneme; prosody; factors; working methods; Swedish as L2; uttal; fonem; prosodi; faktorer; arbetsmetoder; arbetssätt; svenska som andraspråk;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka erfarna lärare i svenska som andraspråks uppfattningar i arbetet med momentet uttal. Detta syfte avser jag uppfylla genom att besvara följande frågor: 1.      Vilka faktorer påverkar enligt lärarna elevers uttal i svenskan? 2.      Vilka arbetssätt väljer lärarna att använda? 3. LÄS MER

 4. 4. A Sociophonetic Analysis of the Role of Cultural Identification in L2 English Speech Production

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Engelska institutionen

  Författare :Jaana Kalev; [2018]
  Nyckelord :Rhoticity; sociophonetics; social network theory; study abroad; cultural identification.;

  Sammanfattning : Research in the relationship between second language (L2) production and study abroad has largely focused on establishing a connection between exchange studies and the success rate of second language acquisition. This Bachelor's thesis investigates L2 production by studying L2 English speakers' attitudes regarding the target language culture in relation to their production of a regionally typical phoneme by formulating the research question “How does cultural identification with the target language environment influence L2 phonetic production in the L1 language community?” in hopes of contributing to sociophonetic studies. LÄS MER

 5. 5. Suomen yleiskielen mukainen äänteiden hallinta ruotsinsuomalaisilla oppilailla : Pitkät ja lyhyet vokaalit ja konsonantit sekä diftongit

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Finska

  Författare :Kirsi Kohtala-Ghane; [2018]
  Nyckelord :phonology; consonant; vowel; diphthong; standard Finnish; mechanical writing skills; didactics; fonologi; konsonant; vokal; diftong; standard finska; automatiserade skriftliga färdigheter; didaktik;

  Sammanfattning : Den underliggande idén för denna studie är frågan om en ljudrelaterad grammatik kan undervisas via fonologiska övningar och diktamen för att förbättra den mekaniska skrivförmågan och om språkundervisningsmetoder för årskurs 1–2 kan också utnyttjas för äldre elever. Huvudsyftet med den här studien är att undersöka hur sverigefinska elever behärskar ljud av standardfinska med fokus på långa och korta vokaler och konsonanter samt diftonger. LÄS MER