Sökning: "postulat redovisning"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden postulat redovisning.

 1. 1. Är information den mest värdefulla tillgången? : En kvalitativ studie om hållbarhetsredovisningens användbarhet

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Gustafsson Robin; Holgersson Philip; [2019]
  Nyckelord :Hållbarhetsredovisning; hållbarhet; CSR; redovisning;

  Sammanfattning : Titel: Är information den mest värdefulla tillgången? 
- En kvalitativ studie om hållbarhetsredovisningens användbarhet  
Inledning: Hållbarhet och dess redovisning är relativt unga fenomen. Till följd av hållbarhetsredovisningens korta historia finns det en oenighet kring dess användning och funktion. LÄS MER

 2. 2. Ska det vara så svårt att göra rätt? : En kvantitativ studie om revisorns typ I- och typ II-fel

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Handelshögskolan vid Umeå universitet; Umeå universitet/Handelshögskolan vid Umeå universitet

  Författare :Erika Hed; Jolina Orrell; [2010]
  Nyckelord :revision; typ I-fel; typ II-fel; oberoende; revisor; going concern; fortlevnadsprincipen;

  Sammanfattning : Bakgrund: En revisors oberoende är ett viktigt och debatterat ämne, speciellt i skuggan av de skandaler som kantat 90- och 2000-talet. Revisorns uppgift är att granska ett företags finansiella information och ge ett utlåtande om upprättandet av dessa är i rang med lagar och standarder. LÄS MER