Sökning: "potato cultivation"

Visar resultat 1 - 5 av 31 uppsatser innehållade orden potato cultivation.

 1. 1. Variabelt sättavstånd i potatis : för att få jämnare storlek på potatisen

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Daniel Ekblad; Oskar Lundgren; [2021]
  Nyckelord :potatis; precisionsodling; variabelt sättavstånd; knölsättning; storleksfördelning på potatis; teknik; odlingsteknik;

  Sammanfattning : Potatisen var ett viktigt livsmedel förr men har på senare tid minskat i betydelse då det finns fler näringsrika råvaror att hitta i affären. Kraven har ökat på hur potatisen ska se ut i affären. Det ställer höga krav på lantbrukaren att kunna odla och leverera en fin potatis till detaljhandeln. LÄS MER

 2. 2. Samodling med tio vanliga frilandsodlade grönsaker : effekter på skörd, sjukdomar, skadeinsekter, ogräs och växtnäringsförsörjning

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Agricultural Biosystems and Techology

  Författare :Nina Knutsson; [2021]
  Nyckelord :samodling; bondböna; åkerböna; dill; lök; morot; potatis; pumpa; squash; rödbeta; sallat; vitkål; ärta; ärt; intercropping; multicropping; mixed crop; companion crop; fava bean; dill; onion; carrot; potato; pumpkin; squash; beetroot; lettuce; cabbage; pea;

  Sammanfattning : Ekologisk odling, med bevisade miljömässiga fördelar, ger ofta lägre skördar per hektar än konventionell odling. I denna uppsats samlas vetenskaplig information om hur samodling påverkar skörd och bakomliggande effekter som sjukdomar, skadeinsekter, ogräs och näringsförsörjning vid samodling av tio frilandsgrönsaker: bondböna/åkerböna, dill, lök, morot, potatis, pumpa/squash, rödbeta, sallat, vitkål och ärtor. LÄS MER

 3. 3. Swedish substrates suited for circular production of the edible gourmet mushroom maitake

  Master-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Anna Dahlin; [2021]
  Nyckelord :Grifola frondosa; maitake; mushroom production; spent mushroom substrate; circular production;

  Sammanfattning : A selection of locally sourced substrates were evaluated for hyphal growth and fruiting body production of the edible gourmet mushroom maitake (Grifola frondosa). Hyphal growth was evaluated on a wide range of substrates (30) including different leaves, sawdust and waste from food production and the substrate that performed best was potato peelings, which showed development of a remarkably dense mycelium. LÄS MER

 4. 4. Interaktion mellan Rhizoctonia solani och rotsårsnematoder i ärt

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Ecology

  Författare :Josefin Wikström; [2021]
  Nyckelord :Rhizoctonia solani; rotsårsnematoder; Pratylenchus spp.; patogenitet; ärt;

  Sammanfattning : Ärt är en av de viktigaste baljväxtgrödorna i Sverige. Ärtplantorna kan drabbas av flera olika patogener, däribland svampen Rhizoctonia solani och rotsårsnematoder Pratylenchus spp. Rhizoctonia solani är en växtpatogen svamp som är indelad i flera så kallade anastomosgrupper, AG. LÄS MER

 5. 5. Potato farmers’ decision-making under uncertainty : a study about farmers’ reference points and domain specific risk preferences.

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Daniel Pettersson; [2020]
  Nyckelord :eckel and grossman method; experimet; farmers; potato cultivation; prospect theory; reference point; risk domains; risk preference;

  Sammanfattning : Swedish agriculture has declined for several decades, and for potato cultivation, the decrease has been particularly dramatic. At the same time, Sweden has adopted a national food strategy that aims to increase the production of foodstuff in Sweden. If this strategy is to be realized, the trend of declining production must be reversed. LÄS MER