Sökning: "prebiotikasupplement"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet prebiotikasupplement.

  1. 1. Prebiotikan oligofruktos som behandling av övervikt och fetma hos barn

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

    Författare :Johan Lundberg; Mirjam Génetay; [2019-06-25]
    Nyckelord :Prebiotika; prebiotikasupplement; inulin; oligofruktos; viktnedgång; barn; ungdomar; fetma; övervikt.; Prebiotics; prebiotic supplements; inulin; oligofructose; weight loss; children; adolescents; obesity; obesity;

    Sammanfattning : Bakgrund: Fetma är en folksjukdom som påverkar både livskvalité och livslängd negativt. Det korrelerar starkt med andra kroniska folksjukdomar, exempelvis diabetes, hjärt-kärlsjukdomar och cancer. Sjukdomsbilden är komplex och behandlingsmetoderna idag har varierande effekt med höga återfallsfrekvenser. LÄS MER