Sökning: "procedurhantering"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet procedurhantering.

 1. 1. Lärares och elevers syn på läroboksarbete och problemlösning i matematikundervisningen

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematikdidaktik (MD); Linnéuniversitetet/Institutionen för matematikdidaktik (MD)

  Författare :Nicholas Wiberg-Bocek; Hampus Olsen; [2015]
  Nyckelord :Läroboksarbete; problemlösning; procedurhantering;

  Sammanfattning : Syftet med denna undersökning är att söka svar på hur lärare och elever ser på läroboksarbete samt problemlösning i matematik i årskurs 4-6. Undersökningen kommer därför att fokusera på vilka för- och nackdelar som lärare och elever i arbete med läroboksarbete samt problemlösning. LÄS MER

 2. 2. Matematik 1 ur ett kompetensperspektiv : Hur innehållet i kursplanerna och ämnesplanen för matematik 1 går att tolka ur ett kompetensperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för matematik och matematisk statistik; Umeå universitet/Institutionen för matematik och matematisk statistik

  Författare :Johan Englund; Per Olofsson; [2012]
  Nyckelord :Matematik 1; matematik A; kursplan; ämnesplan; kompetenser; ramverk; MCRF; NCTM; KOM-projektet; Adding It Up;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka i vilken utsträckning de tre kursplanerna för matematik 1 (1a, 1b och 1c) samt den tillhörande ämnesplanen gick att tolka i form av kompetenser. Vidare jämfördes även kompetensfördelningen mellan matematik 1 och matematik A. LÄS MER