Sökning: "processutformning."

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet processutformning..

 1. 1. Utveckling av konkurrenskraftiga produktionssystem genom cykeltidshantering

  Master-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Amanda Gardelin; Johannes Kautto; [2019]
  Nyckelord :Prestandakrav; cykeltidshantering; processutformning.;

  Sammanfattning : Theoretical findings show that only 25 percent of manufacturing companies in major industrialized countries like the US, Canada and Germany use process and cycle time management to streamline operations. In this thesis, the main purpose is to clarify the importance of continuous measurements and analyzes of cycle times, by highlighting different relations between cycle time management and the performance of a production system. LÄS MER

 2. 2. Energianalys av hygieniseringssystem : jämförelse av befintlig pastörisering med integrerad termofil hygienisering på Kungsängens gårds biogasanläggning i Uppsala

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Energy and Technology

  Författare :Johanna Grim; [2014]
  Nyckelord :biogas; hygienisering; pastörisering; energibehov; biogasproduktion;

  Sammanfattning : The biogas plant Kungsängens gård, owned by Uppsala Vatten och Avfall AB, produces biogas and biomanure from organic household waste, food processing waste and slaughterhouse waste. In year 2012, 4.4 million Nm3 of biogas were produced from 25 200 tons of waste. LÄS MER