Sökning: "Coaching"

Visar resultat 1 - 5 av 496 uppsatser innehållade ordet Coaching.

 1. 1. Workplace Coaching and Facilitation of Stress-Management and Well-being in Slovakia

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för Urbana Studier (US)

  Författare :Linda Rattajova; [2022]
  Nyckelord :employee well-being; stress management; occupational stress; coaching; coaching in Slovakia;

  Sammanfattning : The research explored when workplace coaching can facilitate stress management and well-being in corporations in Slovakia. It looked at the challenges and opportunities of workplace coaching through individual and organisational perspectives. It was found that masculine and directive leadership style is present in the organisations. LÄS MER

 2. 2. Personlig träning : Varför söker man hjälp

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Kevin Mc Laughlin Önder; Egzon Kelani; [2022]
  Nyckelord :Coaching; personlig träning; motivation; hälsa; kompetens; self determination theory; autonomi;

  Sammanfattning : Studier visar att människor i dagens samhälle aktiverar sig i allt mindre utsträckning än förr då våra arbeten idag blivit mindre fysiskt krävande och där många idag även väljer ett mer stillasittande fritid. Långvarigt stillasittande dagligen, i brist på övrig fysisk aktivitet och motion, innebär tydligt en ökad risk för flertalet av de stora folksjukdomarna samt förtida död. LÄS MER

 3. 3. Kommunikation eller resultat : En kvalitativ studie om synen på kvinnligt och manligt ledarskap inom verkstadsindustrin

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Sandra Gustafsson; [2022]
  Nyckelord :Gender; leadership; organizational culture; stereotypes; manufacturing industry; Kön; ledarskap; organisationskultur; stereotyper; verkstadsindustri;

  Sammanfattning : I debatten om ökad jämställdhet på arbetsmarknaden diskuteras möjligheten till att nå ledande positioner, endast 32 % av ledande poster i den privata sektorn fylls av en kvinna. Människors uppfattningar och normer skapar tillsammans organisationskulturen vilket har stor påverkan på ett företags utveckling. LÄS MER

 4. 4. Leadership change when scaling up in an entrepreneurial setting

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för industriell ekonomi

  Författare :Jesper Vang; Dan Havner; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : As start-ups reach a point where they must seek new markets or otherwise expand its business to find a sustainable operational level, they enter the scaling phase. As scaling poses several new or changed parameters as well as challenges for the venture, the question of how the leadership changes arises when scaling. LÄS MER

 5. 5. Web-Application for Tracking Exercise and Dietary Habits and Their Effect on Biometrics, with Integrated Coaching

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Niclas Gärds; Jakob Paulsson; Kirill Pavlov; Ludvig Westerholm; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The use of mobile or web-applications in combination with different wearable devices to track biometric data such as heart rate and glucose levels has become increasingly common. However, using such applications with the aim of better understanding your health and understanding how biometric data is correlated to your health can be quite challenging. LÄS MER