Sökning: "produkt- och priskonkurrens"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden produkt- och priskonkurrens.

 1. 1. Design of Robust Containers for Electronics

  Master-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :Paulson Torbjörn; [2008]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Det här examensarbetet skrevs av en student från inriktningen Industriell Design frånprogrammet Design och Produktframtagning på KTH under vintern 2007-2008.Rapportens fokus är reducering av kostnaden för de mekaniska delarna till huvudenhetenför Consilium Navigations produkt VDR M4.1 (Voyage Data Recorder Main unit 4.1). LÄS MER

 2. 2. The Garment Export Boom : An analysis of Swedish exports of ready-made clothing

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Nationalekonomi; Högskolan i Jönköping/IHH, Nationalekonomi

  Författare :Maria Eriksson; Malin Karlsson; [2007]
  Nyckelord :Garment trade; design; specialization; fashion cycles; product and price competition; Klädhandel; design; specialisering; modecykler; produkt- och priskonkurrens;

  Sammanfattning : This essay is investigating the increasing Swedish garment export during the period 1997-2003. Despite a long-lasting national production decrease and stronger global competition Swedish designed clothing are exported at higher rates than ever. LÄS MER

 3. 3. Rätten för dominerande företag att möta priskonkurrens

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Christoffer Önrup; [2007]
  Nyckelord :Konkurrensrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Enligt artikel 82 i EG-fördraget kan vissa företag anses vara dominerande på den relevanta marknaden om de faller under de krav som ställs upp i artikeln. Att hamna under kategorin dominerande företag inom EU innebär ett visst ansvar gentemot mindre konkurrenter på samma relevanta marknad samt att dess agerande på marknaden begränsas. LÄS MER

 4. 4. Varumärkesbyggande : - i teori och empiri

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Företagsekonomiska institutionen; Stockholms universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Pontus Levander; Magnus Tonell; [2006]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att ge en bild av rådande teoribildning gällande varumärkesuppbyggnad ur märkesinnehavarperspektiv. Uppsatsen uppkom ur tesen att det i dagens globaliserade ekonomi räcker det inte alltid med varor och tjänster i sig själv som effektiva konkurrensmedel och att det därför har blivit av allt större vikt att företagen aktivt arbetar med varumärken. LÄS MER