Sökning: "Konkurrensrätt"

Visar resultat 1 - 5 av 367 uppsatser innehållade ordet Konkurrensrätt.

 1. 1. Patentförlikningar inom läkemedelssektorn och förbudet mot konkurrensbegränsande avtal – en jämförelse mellan EU-rätt och amerikansk rätt

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Hanna Brännström; [2020]
  Nyckelord :patentförlikningar; konkurrensrätt; patenträtt; förbjudna konkurrensbegränsande avtal; artikel 101 FEUF; Sherman Act 15 U.S.C. § 1; läkemedelssektorn; patent settlements; competition law; antitrust law; patent law; originator company; generic company; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Läkemedelsmarknaden är uppbyggd runt företag, så kallade originalföretag, som utvecklar nya läkemedel och patenterar dessa. Patent är viktigt eftersom det ger originalföretagen en tidsbegränsad monopolistisk marknadsställning. LÄS MER

 2. 2. Data Protection Considerations in EU Competition Law - A Natural Evolution or Disruptive Development?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Adam Alfredsson; [2020]
  Nyckelord :Data; Personal data; Big data; Data Protection; Privacy; EU; Competition law; EU competition law; GDPR; Abuse of a dominant position; Article 102 TFEU; Bundeskartellamt; Facebook; WhatsApp; Digital era; Platforms; Networks; Law and Political Science;

  Sammanfattning : It goes without saying that the world that we live in is becoming increasingly digitised. People communicate on Facebook, order products on Amazon, and use Google Search to find everything the Internet has to offer. A common denominator of these services is that they are all offered for free. LÄS MER

 3. 3. Innebörden av konkurrens - En hermeneutisk studie av konkurrensbegreppets konstituerande betingelser

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Henrik Österström; [2020]
  Nyckelord :allmän rättslära; konkurrensrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The word competition is often regarded as being ambiguous. Despite the word’s ambiguity the field of competition law undertakes to protect competition. In the legal literature the definition of the meaning of the word is seldom discussed. LÄS MER

 4. 4. Licensvägran och standardpatent : gränsen mellan immaterialrätt och konkurrensrätt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Viktor Dam; [2020]
  Nyckelord :Standardpatent; SEP; FRAND; Licensvägran; Huawimålet; Patent; Immaterialrätt; Konkurrensrätt;

  Sammanfattning : Standardization as a topic is only getting more and more relevant in today’s high-tech markets. The topic of this thesis is to highlight the differences in how the courts handle cases regarding the abuse of a dominant position of an intellectual-property right and standard essential patents. LÄS MER

 5. 5. Onlineplattformar och prisparitetsvillkor - Konkurrensbegränsande avtal genom syfte eller resultat?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska fakulteten; Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Sofia Blixt; [2020]
  Nyckelord :Konkurrensrätt; Förmögenhetsrätt; Competition law; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Onlineplattformar är en väl integrerad del av den digitala handeln, några exempel är Amazon Marketplace, Booking.com och Expedia. I onlineplattformarnas avtal med leverantörer återfinns ofta en prisparitetsklausul. LÄS MER