Sökning: "Konkurrensrätt"

Visar resultat 1 - 5 av 349 uppsatser innehållade ordet Konkurrensrätt.

 1. 1. SSNIP-testet och dess applicerbarhet - En undersökning av när SSNIP-testet är ett adekvat verktyg vid konkurrensrättslig marknadsdefiniering

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :William Fagervall; [2020]
  Nyckelord :relevant marknad; SSNIP-test; the hypothetical monopolist test; relevant market; konkurrensrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Economic evidence tools, such as the SSNIP-test, can pose practical problems in competition law since economists have little understanding of the law and lawyers have little understanding of economics. Competition law is characterized by economic evidence because of the economic nature of the subject. LÄS MER

 2. 2. Att avbryta en upphandling - en undersökning av skadeståndsansvar och sakligt godtagbara skäl vid avbrutna offentliga upphandlingar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Josefin Karlström; [2019]
  Nyckelord :Avtalsrätt; civilrätt; EU-rätt; konkurrensrätt; skadeståndsrätt; offentlig upphandling; culpa in contrahendo; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Offentlig upphandling är ett rättsområde som omfattar ungefär 680 miljarder kronor varje år. Upphandlingsrätten regleras av ett stort antal lagar, där LOU gäller för den klassiska sektorn. LOU reglerar avtalets ingående när en upphandlande myndighet ska köpa in exempelvis varor eller tjänster. LÄS MER

 3. 3. Prisalgoritmer – ett instrument för konkurrensbegränsande samverkan : En studie om hur användningen av algoritmer påverkar förståelsen för olika samverkansformer och tillämpningen av artikel 101(1) FEUF.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Rodi Adelsson; [2019]
  Nyckelord :Competition law; pricing algorithms; anti-competitive agreements; collusion; article 101 1 TFEU.; Konkurrensrätt; prisalgoritmer; konkurrensbegränsande samverkan; konkurrensbegränsande avtal; artikel 101 1 FEUF;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Selective distribution systems and online platform bans

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Melina Idolor; [2019]
  Nyckelord :konkurrensrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The Internet has over the past years significantly changed the way in which goods and services are distributed. E-commerce has made it possible for businesses to advertise and sell their goods to a wider range of consumers. LÄS MER

 5. 5. Artikel 6 Europakonventionen – rättigheter för alla? : En studie av rätten mot självangivelse och rätten till en oavhängig och opartisk domstol inom Europeiska unionens konkurrensrätt

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Louise Johansson; Matilda Brynteson Ek; [2019]
  Nyckelord :Europakonventionen; EU; självangivelse; oavhängig och opartisk domstol; artikel 6; konkurrensrätt;

  Sammanfattning : Competition law constitute a significant part in the maintenance of an internal market. Due to its relevance and its deleterious effects that may emerge in the lack of competition between companies, the European union has institute laws to prevent lack of competition and to encourage a free competition. LÄS MER