Sökning: "psykoanalys hjalmar söderberg"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden psykoanalys hjalmar söderberg.

 1. 1. Liv är handling. : Komparativ studie av Hjalmar Söderbergs Doktor Glas och Edgar Allan Poes "Det skvallrande hjärtat"

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för humaniora (HUM)

  Författare :Sara Malm; [2012]
  Nyckelord :Hjalmar Söderberg; Doktor Glas; Edgar Allan Poe; Det skvallrande hjärtat; psykoanalys; strukturalistiskt;

  Sammanfattning : En jämförande analys av Hjalmar Söderbergs Doktor Glas och Edgar Allan Poes "Det skvallrande hjärtat", ur ett psykoanalytiskt och strukturalistiskt perspektiv. Båda verken utgår ifrån en huvudkaraktär och ett mord som de begår. LÄS MER

 2. 2. "som en pinsam och förvirrad dröm föreföll honom hans lif" : En psykoanalytisk läsning av Hjalmar Söderbergs Martin Bircks ungdom med fokus på Martins relation till modern

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Karin Dellskog; [2012]
  Nyckelord :Hjalmar Söderberg; Martin Bircks ungdom; psykoanalys; oidipuskomplex;

  Sammanfattning : I min uppsats vill jag inbjuda till en alternativ tolkning av Hjalmar Söderbergs Martin Bircks ungdom (1901). Syftet med uppsatsen är att ge förståelse för Martin Bircks karaktär och handlande genom att belysa den centrala relationen mellan Martin och modern. LÄS MER