Sökning: "quadrocopter"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade ordet quadrocopter.

 1. 1. Flying Penguins : Building and Evaluating the Viability of a Linux-based Drone

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för datalogi och datorsystemteknik

  Författare :Anders Mårtensson; [2016]
  Nyckelord :drone; quadcopter; quadrocopter; multicopter;

  Sammanfattning : Traditional quadcopter flight controllers use microcontrollers to run the code that keeps the drone in the air, and when more processing power or versatility is needed the same microcontrollers are used in tandem with Linux-based single-board computers. It would be cheaper and reduce complexity if the single-board computer could entirely replace the microcontrollers. LÄS MER

 2. 2. Konstruktion av mekanisk anordning för utförande av test- och övningsflyg på en kvadrokopter

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad

  Författare :Antonia Eugenia Nioti; [2016]
  Nyckelord :Flight controller; quadrocopter; test stand; static gravity compensation.; Flygkontroller; kvadrokopter; testanordning; tyngdkraftskompenserat system; flygsimulering.;

  Sammanfattning : Testning av flygkontroller på en verklig kvadrokopter är en farlig och utmanande process eftersom kvadrokoptern kan krascha om flygkontrollern inte fungerar eller ifall operatören saknar flygerfarenheter. Den nuvarande lösningen är att montera kvadrokoptern i en mekanisk anordning som möjliggör testning av flygkontroller i säkra miljöer. LÄS MER

 3. 3. Visual Tracking and Control of a Quadrocopter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för reglerteknik

  Författare :Martin Ericsson; [2015]
  Nyckelord :Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The main goal of this master thesis project was to take a manually controlled consumer quality quadrocopter and build the foundations which allows it to be autonomously controlled. This was achieved by introducing a exterior frame of reference through the use of a webcam coupled with image analysis algorithms. LÄS MER

 4. 4. Using an evolutionary algorithm to search for control algorithm parameters with a quadrocopter as hardware in the loop

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Primus Nyxén; Gustav Borgersen; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This thesis describes the process of finding control loop parameters for a quadrocopter using machine learning techniques and a hardware in the loop evaluation method. A quadrocopter is an Unattended Aerial Vehicle (UAV) with four rotors that can be controlled individually to steer the vehicle. LÄS MER

 5. 5. Positioning and Trajectory Control of an Autonomous Helicopter using Real Time Kinematic GPS

  Master-uppsats, Linköpings universitet/ReglerteknikLinköpings universitet/Tekniska högskolan; Linköpings universitet/ReglerteknikLinköpings universitet/Tekniska högskolan

  Författare :Josef Högberg; Staffan Sjöqvist; [2013]
  Nyckelord :Real Time Kinematic GPS; quadrocopter; motion path; cubic splines; automatic control;

  Sammanfattning : During this master’s thesis project a control system for a quadrocopter has been developed. A quadrocopter is a small helicopter with four rotors which is controlled by a hand held controller by an operator positioned on the ground.This master thesis report treats three different main subjects. LÄS MER