Sökning: "racing"

Visar resultat 1 - 5 av 150 uppsatser innehållade ordet racing.

 1. 1. Träning, biomarkörer och osteoartrit hos häst : kan man monitorera träningens effekter på ledbrosket genom att mäta biomarkörer i blod eller ledvätska?

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Gry Martineau; [2019]
  Nyckelord :träning; biomarkörer; osteoartrit; ledhälsa; hästar;

  Sammanfattning : Osteoartit (OA) hos häst är en av de vanligaste orsakerna till varför tävlingshästar måste gå i pension för tidigt. Den höga belastning som karpal- och metakarpophalangeallederna utsätts för leder ofta till överbelastning med inflammation som följd. LÄS MER

 2. 2. Peking to Paris : The Evolution of Rally Motorsport

  Master-uppsats,

  Författare :Markus Anderer; [2019]
  Nyckelord :Future; mobility; rally; race; autonomous; technology; Artificial Intelligence; styling; Hyundai; exterior; design;

  Sammanfattning : In this modern age, interest in cars is waning and motorsport faces its biggest threat yet. Television numbers are down and its fan base is aging, leading us to wonder: Is there a way to bring back the excitement about motorsport and cars in general? Throughout history, numerous innovations have trickled down from the race track to production cars, thus there is a need to keep this culture alive. LÄS MER

 3. 3. Can eye-temperature variation from exercise explain behaviour profiles among trotting horses?

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Breeding and Genetics

  Författare :Paulina Berglund; [2019]
  Nyckelord :eye-temperature; horse behaviour; stress; trotting horses; harness racing; Standardbred; coldblooded trotter;

  Sammanfattning : Eye-temperature measured with infrared thermography have in previous studies showed significant correlation to competition results in harness racing. Studies also show a positive correlation between serotonin level in blood and eye-temperature which indicates that this method could serve as an indicator of stress and welfare in harness racing. LÄS MER

 4. 4. Motorsportens normer och ideal : En studie om racing över tiden

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Lisa Källberg; [2019]
  Nyckelord :motorsport; racing; norms; culture; drivers; discourse; motorsport; racing; normer; kultur; förare; diskurs;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to review the norms and ideals within the area of motorsports. The main focus is within circuit racing and particularly Formula one, WEC, World Endurance Championship, and the Le Mans 24h race. LÄS MER

 5. 5. Inavelsdepression hos häst

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Breeding and Genetics

  Författare :Ida Sofia Klemets; [2019]
  Nyckelord :inavel; inavelsdepression; häst; prestationsförmåga; spermakvalitet; kvarbliven efterbörd; fertilitet; exteriör;

  Sammanfattning : Att inavel kan ha en negativ inverkan på ett flertal egenskaper, däribland prestation och reproduktion, hos flera djurslag är välkänt. I vissa hästraser har inavelsdepression kunnat påvisas, men både inavelsgrad och påverkad egenskap har skiljt sig åt raserna emellan. LÄS MER