Sökning: "refeodalisering"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet refeodalisering.

 1. 1. Den ideella föreningens kommunikativa utmaningar på en glokal marknad : - En förstudie till en kommunikationsplan för kulturföreningen Humlan.

  Kandidat-uppsats, Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Nils Håkansson; [2014]
  Nyckelord :non-profit organizations; globalization; glocalization; Humlan; refeudalization; public relations; media richness theory.; ideella organisationer; globalisering; glokalisering; Humlan; refeodalisering; strategisk kommunikation; media richness theory.;

  Sammanfattning : Non-profit organizations’ communicational challenges in a glocal market – A pre-study to a communication plan for the non-profit organization Humlan. This study intends to examine and analyze the current strategic position of the non-profit organization Humlan, and how the organization can develop their communicational efforts to make themselves more competitive in the glocalized market in which they compete. LÄS MER

 2. 2. Argument vs Uppdrag granskning - En komparativ, retorisk analys av ett debattprogram och ett granskande program

  Kandidat-uppsats, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

  Författare :Sofia Petersson; [2008]
  Nyckelord :Argument; Uppdrag granskning; debattprogram; granskande program; Jürgen Habermas; den offentliga sfären; representation; refeodalisering;

  Sammanfattning : Syfte: Att undersöka om man avseende på ett debatt- och ett granskande program verkligen kan påstå att vi idag har en sådan representativ offentlighet som Habermas talar om (se Val av Teori). Det vill säga, att se hur den samhälleliga eliten presenterar sig själv och sin makt offentligt idag, i ett debatt- och ett granskande program. LÄS MER