Sökning: "relationship capital"

Visar resultat 1 - 5 av 1029 uppsatser innehållade orden relationship capital.

 1. 1. Att bilda familj : En studie om unga kvinnors tankar och upplevelser kring att bilda familj och skaffa barn

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Malin Källerholm; [2024]
  Nyckelord :Individualisering; barnafödande; familjebildning; arbete; självförverkligande;

  Sammanfattning : Statistics show that women are increasingly postponing their childbearing, compared to how it looked before. Research shows that many of today's women both want to get an education, get a job and have time to realize themselves before having their first child. LÄS MER

 2. 2. Att möta förändringens prövningar : En studie om organisationsförändring och dess inverkan på medarbetarens upplevda psykosociala arbetsmiljö.

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Katja Forthmann Henningsson; Emelie Åberg; [2024]
  Nyckelord :Organizational change; change work; organizational leaders; responsiveness.; Organisationsförändring; förändringsarbete; organisationsledare; lyhördhet.;

  Sammanfattning : För att organisationer skall anses vara uppdaterade och relevanta är förändring en nödvändighet. Förändringsarbetets framgång är främst beroende av de processer som uppföljs och åtgärder som vidtas vid implementeringen. LÄS MER

 3. 3. Beyond borders and barriers: A qualitative study of foreign direct investment and its effect on knowledge transfer in Rwanda

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för företagande och ledning

  Författare :Linnea Helgegren; Astrid Viktorsson; [2024]
  Nyckelord :Knowledge transfer; Absorptive capacity; Social integration mechanisms; Foreign direct investment; Developing country;

  Sammanfattning : Foreign direct investment has been considered to provide an avenue for knowledge transfer between investors and entrepreneurs. However, few studies have investigated what capacities influence the quality of cross-border knowledge transfer. LÄS MER

 4. 4. Berättelsernas huvudstad : En analys av livsberättelser i Jerusalem

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Matilda Aminder; [2024]
  Nyckelord :Jerusalem; Palestine; Israel; narratives; life stories; world-views;

  Sammanfattning : The title of this essay is “The capital of stories” and refers to Jerusalem, which in this essay I treat as a story in itself. To understand that story I analyze four novels that take place in Jerusalem; two from Palestinian authors and two from Israeli authors. LÄS MER

 5. 5. Trygghetsvärdar för ett tryggare Sölvesborg : En kvalitativ fokusgruppintervjustudie om ungdomar och pensionärers upplevelser av trygghetsvärdar i Sölvesborgs kommun

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kriminologi och polisiärt arbete

  Författare :Emilia Nilsson; [2024]
  Nyckelord :Förtroende; gemensamma normer; kollektiv förmåga; socialt kapital; socialt nätverk;

  Sammanfattning : The aim of this study was to investigate youths and elderly’s experiences of safety guards based on sociodemographic factors, as well as to understand what significance social capital have for the experience of safety guards. The study was formed out via a request from Sölvesborgs commune regarding the new law “Lagen (2023:196) om kommuners ansvar för brottsförebyggande arbete”. LÄS MER