Sökning: "respiration"

Visar resultat 1 - 5 av 229 uppsatser innehållade ordet respiration.

 1. 1. Effects of tillage and straw treatments on earthworm abundance : study in two Swedish long-term field trials

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Soil and Environment

  Författare :Fredrik Ahlberg; [2023]
  Nyckelord :anecic; conventional tillage; endogeic; no-tillage; reduced tillage;

  Sammanfattning : Earthworms have several functions in the soil, for instance redistribution of organic matter and enhancing plant available nutrients. Earthworms are divided into three ecological groups, with different functions in the soil. The groups are: anecic, endogeic and epigeic. LÄS MER

 2. 2. Multimodala representationer av fotosyntes och cellandning i NO-läromedel : En kvalitativ läromedelsanalys av biologi- och kemiläromedel för årskurs 4–6

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Institutionen för lärarutbildning

  Författare :Amanda Nygren; [2023]
  Nyckelord :Fotosyntes; cellandning; representationer; läromedel; biologi; kemi;

  Sammanfattning : Med utgångspunkt i semiotik och multimodalitet syftar denna studie till att bidra med ökad kunskap om hur fotosyntes och cellandning presenteras och uttrycks i biologi- och kemiläromedel. Urvalet bestod av två förlagsproducerade läromedel med olika upplägg där ett begränsat antal sidor analyserades baserat på dess innehåll av multimodala representationer. LÄS MER

 3. 3. Relations between intracellular pH and gamma-aminobutyric acid levels in tea (Camellia sinensis) leaves, after two types of anaerobic treatment

  L3-uppsats, SLU/Dept. Of Plant Biology

  Författare :Mingmin Tao; [2023]
  Nyckelord :tea leaves; intracellular pH; gamma-aminobutyric acid; glutamate; decarboxylase; fluorescent dye;

  Sammanfattning : Tea (Camellia sinensis) is one of the three major non-alcoholic beverages in the world. In Gabaron tea, the levels of γ-aminobutyric acid (GABA) are more than 1.3 mg/g. In the human body, GABA lowers blood pressure and cholesterol levels. LÄS MER

 4. 4. Heart Rate Measurement using a 60 GHz Pulsed Coherent Radar Sensor

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Biomedicinsk teknik

  Författare :Melina Al Nasser; Linn Gromert; [2022]
  Nyckelord :Signal processing; EKG; Heart rate; Radar sensor; Neural network; Acconeer; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Heart rate is today measured in various ways, but they all include contact with the skin. Measuring heart rate contactless would be a more efficient method in healthcare and would also benefit people suffering from skin problems. It has been proven that it is possible to use radar to measure heart rate. LÄS MER

 5. 5. Prolongation of shelf life of minimally processed spinach by combining vacuum impregnation and electric field treatments

  Master-uppsats, Lunds universitet/Livsmedelsteknik och nutrition (master)

  Författare :Sophia Leffler; [2022]
  Nyckelord :spinach; pulsed electric field; moderate electric field; reversible electroporation; vacuum impregnation; shelf life; metabolic activity; respiration; food engineering; Agriculture and Food Sciences;

  Sammanfattning : A continuous growth of the world population raises the importance of preserving food resources while maintaining their nutrient value. Leafy vegetables such as spinach are a food category which decay quickly, and a large amount ends up as food waste. LÄS MER