Sökning: "respiration"

Visar resultat 1 - 5 av 214 uppsatser innehållade ordet respiration.

 1. 1. Oplanerad återinläggning av patienter till thoraxintensivvårdsavdelning från vårdavdelning

  Master-uppsats,

  Författare :Helena Fagerström; [2021-06-07]
  Nyckelord :Återinläggning; intensivvård; hjärtoperation; bedömning; omvårdnad;

  Sammanfattning : Background: Every year approximately 2.5 percent of unplanned readmissions of patients to intensive care are carried out. There are several risk factors that may affect the care process leading to readmissions. LÄS MER

 2. 2. Bearbetningsmetoders påverkan på markorganismers aktivitet i jorden : i perenna odlingar samt i odlingssystem med mellangrödor

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Jenny Olofsson; [2021]
  Nyckelord :markorganismer; respiration; organiskt material; odlingsmetoder; biologiska processer; kemiska processer och fysikaliska processer; perenna odlingssystem; mellangrödor; klimatförändringar; microbial activity; respiration; organic matter; soil tillage methods; biological processes; chemical processes and physical processes; perennial crops; conservation agriculture; intermediate crops; climate change;

  Sammanfattning : Klimatförändringarna, som både påverkat och påverkar vår planet, kräver att mänskliga aktiviteter förändras till mer resurssnåla och systemeffektiva processer. I dessa processer bör markens bördighet vara det centrala, eftersom en bördig mark kan generera stabila skördar och bidra till en långsiktigt hållbar matförsörjning. LÄS MER

 3. 3. Hur påverkas markorganismerna av jordbruksmetoden strukturkalkning?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Maria Gustavsson; [2021]
  Nyckelord :structural liming; agriculture; microorganisms; clay soil; respiration; earthworm population; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : This field study was done to get an understanding of how the agricultural method called “structural liming” might affect soil organisms in a negative way. Soil organisms are crucial as they perform biological processes that improve good soil structure. This is important as it enables sustainable food production, today, and in the future. LÄS MER

 4. 4. Influence of permafrost disintegration on wetland carbon fluxes in Abisko, Sweden

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Författare :Aida Esmailzadeh Davani; [2021]
  Nyckelord :Physical Geography; Ecosystem Analysis; Permafrost; CH4 flux; CO2 flux; Abisko; Wetlands; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : The northern permafrost regions are experiencing a rapid warming as surface temperatures are rising, causing a disintegration of permafrost and a deepening of the active layer (AL). This releases previously frozen carbon, making it available for decomposition by microbes. LÄS MER

 5. 5. Variation in sow and piglet behaviour and welfare over time during a 5-week nursing period in individual loose housing pens

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Författare :Byeonguk Yang; [2021]
  Nyckelord :Nursing behaviour; suckling behaviour; sow welfare; piglet welfare; maternal behaviour;

  Sammanfattning : This master thesis aimed to investigate variation in the sow and piglet behaviour and welfare over time during a 5-week nursing period in the loose housing pen. This study was performed through analysis of video-recorded behaviours in 17 Swedish and Dutch Yorkshire sows and their piglets (284 piglets, pure-bred Yorkshire × Hampshire, average litter size with standard error = 16. LÄS MER