Sökning: "Daniel Hermansson"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade orden Daniel Hermansson.

 1. 1. En hermeneutik värdig Gud? : En undersökning av Maximos Bekännarens hermeneutik och dess potentiella bidrag till dagens bibeltolkning

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Centrum för teologi och religionsvetenskap

  Författare :Daniel Hermansson; [2020]
  Nyckelord :Maximus Confessor; biblical interpretation; exegesis; hermeneutics; theoprepes; defectus litterae; Philosophy and Religion;

  Sammanfattning : Some theological schools consider the human conscience to be subordinate as a means to revelation of God’s nature compared to the biblical text. This can lead the reader of these texts to do violence to their own conscience by conforming it to the perceived biblical witness, although the two (the reader’s conscience and the biblical witness) can appear as in stark contrast to one another. LÄS MER

 2. 2. Skolverkets krav på digitalisering av samhällskunskap och lärares uppfattningar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Daniel Hermansson; [2019]
  Nyckelord :Digitalisering; digital kompetens; samhällskunskap; TPACK; Verksamhetsteori; kollegialt lärande; digitaliseringskrav;

  Sammanfattning : Digitalisering av den svenska skolan tog ny fart när regeringen beslutade att revidera läroplanen och lägga mer ansvar på samhällskunskapslärare. Lärare ska i sitt uppdrag stärka elevernas digitala kompetens. LÄS MER

 3. 3. Digital kompetens i samhällskunskapen En kunskapsöversikt om det nya digitaliseringskravet för grundskolan och samhällskunskapen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Daniel Hermansson; [2018]
  Nyckelord :Digital kompetens; digitalisering; digitaliseringskravet; samhällskunskap; IKT; Skola; källkritik; algoritmer; kunskapsöversikt;

  Sammanfattning : Denna kunskapsöversikt har som syfte att ge en bild av vad forskning säger om digital kompetens och digitaliseringen i skolan med fokus på den nya kravbilden som finns för samhällskunskapen. För att undersöka detta utgår översikten från frågeställningen: Vad säger forskningen om digital kompetens och digitaliseringen av undervisning och på vilket sätt kan detta förklara samt problematisera beslutet från regeringen att sätta en ny kravbild på digitalisering för samhällskunskapsämnet? Tillvägagångssättet för att genomföra denna kunskapsöversikt har varit en systematiskt sökprocess genom sökmotorn Libsearch, men även genom artiklar publicerade via Skolverkets hemsida. LÄS MER

 4. 4. Lock-up avtalens påverkan på förstadagsavkastningen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Marcus Lundberg; Niclas Hermansson; Daniel Rosengren; [2017]
  Nyckelord :Lock-up agreement; Initial public offerings; Information asymmetry; First-day returns; Nasdaq OMXS; First North Stockholm; Lock-up avtal; börsintroduktioner; informationsasymmetri; förstadagsavkastning; Nasdaq OMX Stockholm; Business and Economics;

  Sammanfattning : Titel: Lock-up Avtalens Påverkan på Förstadagsavkastningen - En studie på svenska marknaden mellan åren 2010 och 2017 Seminariedatum: 2017-05-31 Kurs: FEKH89, Examensarbete i Finansiering på kandidatnivå, 15 hp Författare: Niclas Hermansson, Marcus Lundberg, Daniel Rosengren Handledare: Susanne Arvidsson Nyckelord: Syfte: Studien syftar till att undersöka lock-up avtalens betydelse för börsintroduktioner på svenska börsen mellan åren 2010-2017. Mer specifikt undersöks existensen av ett lock-up avtal, den aktuella lock-up längden och lock-up mängdens påverkan på förstadagsavkastningen. LÄS MER

 5. 5. Affärsmannaskap hos revisorer : Vilka effekter får det på revisionskvaliteten?

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Daniel Hermansson; Rikard Hjalmarsson; [2015]
  Nyckelord :Affärsmannaskap; kommersialism; kommersiella värderingar; professionalism; professionella värderingar; revisionskvalitet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Efter revisionspliktens avskaffande har spelplanen förändrats inom revisionsbranschen. Revisionsbranschen diskuteras sakna en förmåga att förmedla sitt värde varvid ett högre affärsmannaskap efterfrågas. LÄS MER