Sökning: "epilepsy"

Visar resultat 1 - 5 av 69 uppsatser innehållade ordet epilepsy.

 1. 1. Faktorer som påverkar den upplevda livskvaliteten hos barn med epilepsi – en litteraturbaserad studie

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Christine Kempendorf; Jessica Muvunyi; [2020-08-06]
  Nyckelord :Barn; Epilepsi; Livskvalitet; Fysisk hälsa; Psykisk hälsa; Psykosocial hälsa.;

  Sammanfattning : Inledning: Epilepsi är ett av de vanligaste neurologiska sjukdomstillstånden där mångainsjuknar redan som barn. Livskvaliteten hos barn med epilepsi påverkas på olika sätt och detär avgörande för sjuksköterskor att förstå barnens perspektiv på sin sjukdom och vilkafaktorer som har en inverkan på livskvaliteten. LÄS MER

 2. 2. Att leva med epilepsi : En litteraturstudie med fokus på upplevelser av stigma relaterat till epilepsi

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Erika Lorensson; Jonna Waldén; [2020]
  Nyckelord :Epilepsi; Stigma; Stigmatisering; Upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Epilepsi är en sjukdom som påverkar många människor över hela världen. Karaktäristiska drag för epilepsi är återkommande episoder av okontrollerade rörelser med eller utan medvetandepåverkan. Bristande kunskap och rädsla kan leda till fördomar då epilepsi skiljer sig mycket från andra sjukdomar. LÄS MER

 3. 3. Att leva med epilepsi

  M1-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad; Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad; Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Johanna Axelsson; Malin Runhager Rickardsson; Hanna Anzen; [2020]
  Nyckelord :epilepsy; experience; nursing; person-centered care; epilepsi; personcentrerad vård; omvårdnad; upplevelse;

  Sammanfattning : Summary Living with epilepsy – A literature review Background: An epileptic seizure is a short episode of overactivity in the brain caused by an electric uncontrolled discharge in the brain neurons. With the diagnosis follows an increased tendency for seizures to return. LÄS MER

 4. 4. “När du är märkt med epilepsi, stängs alla dörrar” : En litteraturstudie om upplevelsen av att leva med epilepsi

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Omvårdnad; Luleå tekniska universitet/Omvårdnad

  Författare :Andreas Larsson Hammarlund; Oliwer Lappalainen Rollert; [2020]
  Nyckelord :epilepsi; upplevelser; leva med; kvalitativ innehållsanalys; litteraturstudie; omvårdnad;

  Sammanfattning : Epilepsi är en kronisk neurologisk sjukdom som förekommer över hela världen. Epilepsi yttrar sig genom olika former av anfall som kan innebära kramper, medvetslöshet, muskelryckningar, utöver det är sjukdomen många gånger helt osynlig. LÄS MER

 5. 5. A study of Neural Circuitry in Microdeletion Syndrome

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för elektro- och informationsteknik

  Författare :David Holmberg; [2020]
  Nyckelord :Signal Processing; Analytical Software; Large Data Set; Classification; Sorting; Neurotechnology; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Abstract Introduction. The Brain is an amazingly complex piece of biological hardware, capable of massive information processing. It relies heavily on the delicate interactions between huge distributed networks to work properly. When these interactions are altered there can be any number of consequences. LÄS MER