Sökning: "samhällsekonomiska kostnader relaterade till alkohol"

Hittade 1 uppsats innehållade orden samhällsekonomiska kostnader relaterade till alkohol.

  1. 1. De Glömda Barnen

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Arkitektur

    Författare :Mikaela Grassl; [2013]
    Nyckelord :Kvarteret Vega; missbruk; barn och missbruk; stödgruppsverksamhet; alkoholkultur; alkoholpolitik; alkohol; stockholm; svenskar och alkohol; fritidsgård; förebyggande verksamhet; samhällsekonomiska kostnader relaterade till alkohol; preventivt förebyggande av missbruk;

    Sammanfattning : Det här projektet utreder svenskens relation till alkohol och de skadeeffekter som uppstår av ett missbruk/beroende. Framför allt ritkar sig projektet till de barn och ungdomar som växer upp med en nära anhörig som missbrukar alkohol. LÄS MER