Sökning: "scenkonst"

Visar resultat 1 - 5 av 49 uppsatser innehållade ordet scenkonst.

 1. 1. Scenisk vitalitet. En relationell ingång i skådespelarkonsten

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Johan Svensson; [2019-06-07]
  Nyckelord :Teater; Scenkonst; Skådespeleri; Skådespelarmetod; Skådespelarkonst; Vitalitet; Relation; Relationell; Gestaltterapi; Medveten närvaro; Sårbarhet; Kontakt; Samspel;

  Sammanfattning : I mitt masterprojekt har jag undersökt hur jag som skådespelare med olika strategier aktivt kansträva efter en bärande livskraft i mitt sceniska arbete, en scenisk vitalitet. Med en stark betoningpå det relationella i skådespelarkonsten utgår jag från element såsom medveten närvaro, sårbarhet och emotionellt risktagande. LÄS MER

 2. 2. Digitalisering av kulturscenen : Interaktionen mellan kulturscenen och den teknikvana generationen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Linus Steinholtz; [2019]
  Nyckelord :Konceptutveckling; UX-Design; Teknisk Design; Användarcentrerad design;

  Sammanfattning : Rapporten sammanfattar ett examensarbete inom produktutveckling för Högskoleingenjör Teknisk Design på Luleå Tekniska Universitet. Arbetet är utfört hos Osynlig AB i Sundsvall för kunden Scenkonst Västernorrland. LÄS MER

 3. 3. Skönlitterär läsning som undervisningsmetod

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Eva Aluko; [2019]
  Nyckelord :bilderböcker; integrerad läsning; karaktärer; läsloggar; läs- och skrivinlärning; poesi; textsamtal; visuell läsning;

  Sammanfattning : Sammandrag På vilka sätt lärare kan arbeta med barns läs- och skrivinlärning är intressant på många sätt, då det dels är ett ämne som är mycket omskrivet i media, dels är av intresse för olika målgrupper i samhället, exempelvis föräldrar, lärare och forskare. Syftet med denna kunskapsöversikt har varit att ta reda på vad forskning säger om arbete med skönlitteratur i läsundervisning. LÄS MER

 4. 4. På spaning efter remedieringens effekter : En adaptionsanalys av Maja Salomonsson och Nina Jeppsons scenföreställning På spaning efter den tid som flytt

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Aksel Hahn; [2019]
  Nyckelord :Adaption; Proust; Remediering; scenkonst;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Hur kan nya samarbetsformer inom internationell scenkonst utvecklas? : Hur bör ett team med få fysiska möten samarbeta?

  Magister-uppsats, Stockholms konstnärliga högskola/Institutionen för scenkonst

  Författare :Robert Jelinek; [2019]
  Nyckelord :Internationella samarbeten;

  Sammanfattning : Undersökningen går ut på att hitta nya kvalitativa redskap för att utveckla samarbetsformerna inom internationell scenkonst. Arbetet syftar även till att ta reda på hur olika konstnärer samarbetar. LÄS MER