Sökning: "scenkonst"

Visar resultat 1 - 5 av 46 uppsatser innehållade ordet scenkonst.

 1. 1. LOVERS I HAD AND LIKED : En essä om min konstnärliga identitetssökning i Sverige

  Magister-uppsats, Stockholms konstnärliga högskola/Institutionen för skådespeleri

  Författare :Harón Andrés Sánchez Hincapié; [2020]
  Nyckelord :Konstnärlig identitet; Estetik; Etik; Inre kritik; Kropp som konstnärligt politiskt instrument; Semiotik; Patafysik.;

  Sammanfattning : Jag är en scenkonstnär som flyttade till Sverige för fem år sedan. Detta har inneburit att jag har arbetat för att lära mig språket och komma in i samhället, och som konstnär har detta betytt att tänka ofta hur min konstnärliga praktik ska anpassas till det nya kontexten, till det nya landet jag uppehåller mig i. LÄS MER

 2. 2. Intermedialt berättande på scen – En autoetnografisk fallstudie av känslomässiga upplevelser hos publiken

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Maja Lundqvist; [2020]
  Nyckelord :Intermedialitet; Scenkonst; Känslomässig upplevelse; Tid och rum;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker hur ett intermedialt berättande på teaterscenen kan påverka den känslomässiga upplevelsen. För att undersöka detta har föreställningen "Jordens mitt finns mitt i mig" av Teater Sörmland använts som fall, och den känslomässiga upplevelsen har undersökts genom ett frågeformulär tilldelat publik samt genom en visuell analys av en sekvens ur pjäsen. LÄS MER

 3. 3. Grindvakter till svenska scenen : sociala nätverks roll i invandrade scenkonstnärers etablering på svenska arbetsmarknaden

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Susanna Pergament; Jutta Swärdh; [2020]
  Nyckelord :Scenkonst; Socialt nätverk; Arbetsmarknadsetablering; Invandrare; Gatekeeper;

  Sammanfattning : The purpose of the study is to investigate how immigrant performing artists have entered the Swedish labour market in the Swedish performing arts profession. Four main questions were considered in the study: 1) Who, and in what capacity, contributed to the artist’s professional success in Sweden, 2) How the artists’ social and cultural capital has contributed to their success, 3) What role does social networking play in the success of these artists, 4) What type of barriers have the artists encountered. LÄS MER

 4. 4. Digitalisering av kulturscenen : Interaktionen mellan kulturscenen och den teknikvana generationen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Linus Steinholtz; [2019]
  Nyckelord :Konceptutveckling; UX-Design; Teknisk Design; Användarcentrerad design;

  Sammanfattning : Rapporten sammanfattar ett examensarbete inom produktutveckling för Högskoleingenjör Teknisk Design på Luleå Tekniska Universitet. Arbetet är utfört hos Osynlig AB i Sundsvall för kunden Scenkonst Västernorrland. LÄS MER

 5. 5. När butiker är passé gör City Scenen entré - Att bygga för scenkonst som en del av blandstaden

  M-uppsats, Chalmers tekniska högskola / Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik; Chalmers University of Technology / Department of Architecture and Civil Engineering

  Författare :Malin Rydberg; Anna Rydberg; [2019]
  Nyckelord :Samhällsbyggnadsteknik; Civil Engineering;

  Sammanfattning : .... LÄS MER