ADHD & Musikal - En undersökning kring hur jag som musikalartist kan förstå och använda min ADHD som en resurs i mitt sceniska arbete

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

Författare: Timothy Garnham; [2023-04-04]

Nyckelord: musikal; musikalartist; scenisk gestaltning; scenkonst; ADHD;

Sammanfattning: Jag undersöker här hur jag kan använda min ADHD som en resurs i mitt arbete som musikalskådespelare. Målet för undersökningen var att hitta arbetssätt och strategier där min ADHD skulle kunna bli en tillgång för mig snarare än ett hinder i mitt arbete. Den praktiska undersökningen genomförde jag under min praktikperiod på Göteborgsoperan hösten 2022 då jag medverkade i föreställningen Cabaret. Först identifierade jag ett antal faktorer som på ett speciellt sätt påverkade mig i mitt sceniska arbete. Jag laborerade sedan med dessa faktorer under repetition och föreställningsprocessen, observerade hur min arbetskapacitet påverkades och noterade mina observationer och resonemang i en fältloggbok. Genom undersökningen fann jag en metod som gjorde att jag kunde hantera negativa utmaningar och ta vara på de positiva delarna av min ADHD som en resurs på ett helt nytt sätt i mitt scenkonstnärliga arbete. Som en del av undersökningen besökte jag även en musikalutbildning jag själv gått på tidigare och träffade ett par studenter som också har ADHD. Jag observerade dessa studenter i arbete och samtalade med dem efteråt om min undersökning och mina resultat med väldigt positiv respons. Ursprungligen gjorde jag undersökandet för min egen skull men kände i mötet med dessa studenter att undersökningen plötsligt fick en annan mening och dimension. Detta är därför någonting jag vill fortsätta undersöka och utveckla vidare.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)