Sökning: "single use plastics."

Visar resultat 1 - 5 av 31 uppsatser innehållade orden single use plastics..

 1. 1. PLASTICS AND LOBBYIN G - lobby group success in the decision making phase of a policy

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Alexandra Bengtsson; [2023-11-09]
  Nyckelord :Key words: European Union; lobbying; lobbying success; environmental policy ; single use plastics.;

  Sammanfattning : In June 2019 a new legislation was in place targeting plastic pollution in the EU, banning the 10 most found single use plastic products ( SUP: s ) found in the marine environment. This was an important legislation where the EU lobby groups , mainly the environmental and the industry groups were lobbying the decision makers . LÄS MER

 2. 2. Varnishing of Fiber-based Closures

  Master-uppsats, Lunds universitet/Förpackningslogistik

  Författare :Nisha Sunil David; [2023]
  Nyckelord :Varnishing; fiber-based closures; water-based spray coating; packaging; repulpability ; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : This research aims to investigate water-based varnishes and technologies to coat fiber-based closures to attain water barrier properties. To ensure recyclability the repulpability of coated and uncoated lids is tested. The research approach is exploratory. LÄS MER

 3. 3. Evaluation of Woodmer/plastic composites

  Master-uppsats, KTH/Fiber- och polymerteknologi

  Författare :Leon Ahlström; [2023]
  Nyckelord :Extrusion; Woodmer; Flame test; Tensile test; Composites; Extrudering; Woodmer; Flamtest; Dragtest; Kompositer;

  Sammanfattning : Plast ger otroliga möjligheter i form av stor variation för materialanvändning. Tyvärr sker det dock på bekostnad av miljön då de ackumuleras i naturen. En kompromiss mellan hållbarhet och fortsatt plastanvändning skulle kunna vara att använda biomassa som fyllnadsmaterial i plastkompositer istället för plast. LÄS MER

 4. 4. Quality Assurance of Recycled HDPE in the Plastic Packaging Industry

  Master-uppsats, Lunds universitet/Innovation

  Författare :Tora Abrahamsson; Juliana Kalling; [2023]
  Nyckelord :Thermoforming; Plastics; Recycling; Packaging Industry; HDPE; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The recycling of plastic has the potential to support circular material use, thus decreasing the need for virgin plastics. However, there is an existing issue with assuring quality of recycled plastic materials, causing finished products to perform with poorer properties and unexpected deviations. LÄS MER

 5. 5. Quality Assurance of Recycled HDPE in the Plastic Packaging Industry

  Master-uppsats, Lunds universitet/Innovation

  Författare :Juliana Kalling; Tora Abrahamsson; [2023]
  Nyckelord :Thermoforming; Plastics; Recycling; Packaging Industry; HDPE; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The recycling of plastic has the potential to support circular material use, thus decreasing the need for virgin plastics. However, there is an existing issue with assuring quality of recycled plastic materials, causing finished products to perform with poorer properties and unexpected deviations. LÄS MER