Sökning: "sjuksköterske-läkarrelation"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet sjuksköterske-läkarrelation.

  1. 1. Kan vi ronda? : Sjukhusrond som rutin och arbetsredskap

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS); Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

    Författare :Jenny Odén; Josefina Malmberg; [2011]
    Nyckelord :collaboration; nurse-physician relations; participation; rounds; teamwork; delaktighet; rond; samarbete; sjuksköterske-läkarrelation; teamarbete;

    Sammanfattning : Sjuksköterskor ifrågasätter ibland sin närvaro under ronden och för motivation krävs förståelse för yrkesrollens betydelse. Trots rondens potential för vårdutveckling saknar den erkännande som ett viktigt forskningsområde. Syftet var att studera ronden som företeelse på sjukhus. En litteraturstudie grundad på 13 artiklar utfördes. LÄS MER