Sökning: "slöserier"

Visar resultat 1 - 5 av 229 uppsatser innehållade ordet slöserier.

 1. 1. Kartläggning och nulägesanalys av materialflöde

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Edward Finstorp; [2021]
  Nyckelord :logistik; materialhantering; materialförsörjning; lean;

  Sammanfattning : Introduction: The purpose of the introduction is to provide a description of the background and problem related to logistics in manufacturing companies to develop a deeper understanding in why this subject is important for today’s businesses. The aim for the thesis is to investigate an internal material flow that starts with unloading and ends with point of use, in order to provide suggestions for improvement based on theories on Lean and material handling. LÄS MER

 2. 2. Intern och vertikal logistik inom projektet Björnflokan

  M1-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Ludvig Forsström; Tobias Lundin; Anton Thorin; [2021]
  Nyckelord :bygglogistik; effektivisering; intern logistik; lean; slöseri; standardisering;

  Sammanfattning : Byggbranschen har under senare år utvecklat logistiken, detta för att konkurrensen på marknaden blivit hårdare och därmed har marginalerna minskat. Denna rapport granskar internlogistisken på projekt Björnflokan i Borås. LÄS MER

 3. 3. Minska slöserier med hjälp av verktyg inom Lean : Fallstudie på Omlastningscentralen i Eskilstuna

  M1-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Julia Bergqvist; Linnea Djurling; [2021]
  Nyckelord :Lean; logistics; distribution center; motivation; Lean; logistics; distribution center; motivation.;

  Sammanfattning : The purpose of the thesis is to investigate how a distribution center can implement Lean methods to minimize wastes and how the employees can be motivated before Lean implementation.  The following research questions have been constructed to fulfill the purpose:  • How can wastes be reduced with the help of Lean methods in a distribution center?  • How can employees be motivated to implement Lean?  The choice of method was a case study, conducted at a distribution center. LÄS MER

 4. 4. Identifiering av förbättringar inom avvikelsehanteringsprocessen : En fallstudie på ett tillverkande företag

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik; Uppsala universitet/Industriell teknik

  Författare :Josefin Sandström; Agnes Ekendahl; [2021]
  Nyckelord :deviation management; flow efficiency; lean; process improvements; process management; waste; quality management; avvikelsehantering; flödeseffektivitet; kvalitetsledning; lean; processförbättringar; processledning; slöserier;

  Sammanfattning : Alla företag arbetar på ett eller annat sätt med processer, och hur effektiva processflödena är har stor betydelse för ett företags framgång. Avvikelsehantering är en central företagsintern process som ska ombesörja att problem som uppstår åtgärdas och att konsekvenser minimeras, men även säkerställa att företaget drar lärdomar av det som hänt så att problemet inte uppstår igen. LÄS MER

 5. 5. Hur kan en intern materialhantering effektiviseras? : En intervjustudie

  M1-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Mirna Khaton; [2021]
  Nyckelord :Augumented Reality; materialhantering; logistik; Lean; 5s; 5 varför; orsaksträd; förvaringssystem; pick-to-light och materialuttag;

  Sammanfattning : Vissa aktiviteter i logistiken eller industrin brukade vara icke-värdeskapande därför försökte verksamheten dra ner på dessa aktiviteter och hittade en lösning för att det skulle bli mer effektivt och lönsamt. Det förekom alltid slöserier i en verksamhet därför var det viktigt med att ständigt kunna förbättra sin verksamhet för att dessa slöserier som kunde uppstå i verksamheten sänkas och utvecklas. LÄS MER