Sökning: "sojalecithin"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet sojalecithin.

  1. 1. Utvärdering av sojalecithin som ett alternativ till äggula vid frysning av hundsperma

    Master-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

    Författare :Elaine Sandell; [2015]
    Nyckelord :spermafrysning; hundsperma; sojalecithin; äggula; cryopreservation; canine semen; soybean lecithin; egg yolk;

    Sammanfattning : Fryst eller kyld sperma används ofta vid artificiell insemination på hund. Skador kan uppstå på spermierna under frysningsprocessen. För att spermierna ska bibehålla sin viabilitet och undvika skador tillsätts spädningsvätskor som bland annat innehåller sockerarter, antibiotika, glycerol och äggula. LÄS MER