Sökning: "hundsperma"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet hundsperma.

 1. 1. Studier av genetisk bakgrund till nedsatt spermiekvalitet hos berner sennenhundar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Martin Kläschen; [2022]
  Nyckelord :Berner sennen; fertilitet; spermiekvalitet; spermiemorfologi; kandidatgener; DNAH1; ARCM2; RNA;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka möjliga ärftliga faktorer till nedsatt spermiekvalitet hos berner sennenhundar i Sverige. I tidigare morfologiska studier av sperma från berner sennenhundar konstaterades att de har ett förhöjt antal svansdefekter jämfört med normalvariation för hundar. LÄS MER

 2. 2. Utvärdering av sojalecithin som ett alternativ till äggula vid frysning av hundsperma

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Elaine Sandell; [2015]
  Nyckelord :spermafrysning; hundsperma; sojalecithin; äggula; cryopreservation; canine semen; soybean lecithin; egg yolk;

  Sammanfattning : Fryst eller kyld sperma används ofta vid artificiell insemination på hund. Skador kan uppstå på spermierna under frysningsprocessen. För att spermierna ska bibehålla sin viabilitet och undvika skador tillsätts spädningsvätskor som bland annat innehåller sockerarter, antibiotika, glycerol och äggula. LÄS MER

 3. 3. Kan kolloidcentrifugering förbättra spermiekvaliteten hos hund?

  L3-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Johanna Karlsson; [2012]
  Nyckelord :SLC; hund; reproduktion; spermafrysning; kolloidcentrifugering;

  Sammanfattning : Denna studie undersökte om så kallad ”Single layer centrifugation” (SLC) genom en silanöverdragen silikat kan selektera spermier med bättre kvalitet. SLC är en metod för att separera spermier med bra kvalitet från andra celler och seminalplasma genom att utnyttja deras olika densitet. LÄS MER