Sökning: "svensk och tysk lagstiftning"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden svensk och tysk lagstiftning.

 1. 1. OECD-riktlinjerna och korrigeringsreglerna - Riktlinjernas rättskällevärde i svensk och tysk intern rätt

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Örjan Fogelberg Skoglösa; [2019]
  Nyckelord :OECD Transfer Pricing Guidelines; source of law; Sweden and Germany; arm´s length principle; transfer pricing; rättskällevärde; OECD:s riktlinjer om internprissättning; korrigeringsreglerna; svensk och tysk lagstiftning; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Uppsatsen undersöker rättskällevärdet för OECD:s riktlinjer om internprissättning för multinationella företag och skattemyndigheter vid tolkning av de s.k. korrigeringsreglerna i svensk och tysk lagstiftning. LÄS MER

 2. 2. Högre (d)juridisk status – starkare djurrättsskydd? - En rättskomparativ analys av djurrättsskyddet i Sverige i jämförelse med Tyskland och Schweiz

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Andreas Hansson Ganslandt; [2018]
  Nyckelord :civilrätt; offentlig rätt; djurrätt; rättshistoria; komparativ rätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : En av de mer grundläggande strukturerna i världens rättssystem, uppdelningen mellan rättssubjekt och rättsobjekt, har de senaste 20 åren mött utmaningar från djurrättsförespråkare. Genom att sätta djurs bristande rättsliga skydd i relation till deras juridiska status har man argumenterat för att djurs rättsliga skydd aldrig kan tillgodoses på ett tillfredställande vis så länge de ses som rättsliga objekt. LÄS MER

 3. 3. Återtagandeförbehåll – En effektiv säkerhet?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Axel Frank Almqvist; [2014]
  Nyckelord :ägarrätt; ägandeförbehåll; äganderättsförbehåll; ägarförbehåll; sakrätt; återtagandeförbehåll; äganderätt; retention of title clause; utvidgat återtagandeförbehåll; klausul; säkerhetsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : For a creditor in commercial transactions, a promise to pay is seldom sufficient. For that reason the creditor would like to secure his claim to minimise the risks arising from the contract under the credit terms. One way of securing his claim is by using retention of title clause. LÄS MER

 4. 4. Arbetstagarbegreppet och regleringen av ”mellangruppen” i svensk och tysk rätt - en komparativ studie i EU-rättsligt perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Sara Martinsson; [2012]
  Nyckelord :Arbeitsnehmerbegriff; jämställda beroende uppdragstagare; The notion of employee; Arbetstagarbegreppet; Arbetsrätt; Arbeitsrecht; Arbetsnehmerähnliche Person; Quasi-workers; Labour law; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The personal scope of labour law in Sweden and Germany is defined by the use of the notion of employee (Arbetstagarbegreppet/Arbeitsnehmerbegriff). The notion of employee is important since a large part of the labour law regulations in Sweden and Germany only cover employees. LÄS MER

 5. 5. Återförsäljares uppsägningsskydd och rätt till ersättning vid avtlets upphörande

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Ingela Hansson; [2011]
  Nyckelord :Förmögenhetsrätt; återförsäljaravtal; uppsägningstid; avgångsvederlag; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att undersöka återförsäljares uppsägningsskydd och rätt till ersättning vid avtalets upphörande. För ett företag som önskar etablera sig på en ny marknad gäller det att välja rätt exploateringsmetod. Ett alternativ är då att utse en representant som säljer produkten på den nya marknaden. LÄS MER