Sökning: "Styrinstrument"

Visar resultat 1 - 5 av 68 uppsatser innehållade ordet Styrinstrument.

 1. 1. DEMOKRATI- OCH FOSTRANSUPPDRAGET

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Anne-Marie Boman Wennberg; [2020-04-15]
  Nyckelord :lärarrollen; demokrati- och fostransuppdrag; likvärdighet; marknadisering; organisering; medborgerliga idealtyper; institutionella logiker;

  Sammanfattning : Syfte: Studien handlar om gymnasielärares demokratiuppdrag i den marknadsanpassade gymnasieskolan. Att fostra kunniga och ansvarstagande samhällsmedborgare är ett av utbildningsystemets primära mål.Lärare och elever styrs både medvetet och omedvetet mot olika ideal. LÄS MER

 2. 2. Social hänsyn - En studie om hur socialpolitiska mål översätts till sociala krav i offentlig upphandling

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Frida Vernby; Helena Fridh; [2019-03-19]
  Nyckelord :Offentlig upphandling; Social hänsyn; Socialpolitiska mål; Sysselsättning; Översättning; Institutionell teori;

  Sammanfattning : Offentlig upphandling kan utgöra ett kraftfullt redskap för att uppnå socialpolitiska mål, såsom ökad sysselsättning bland grupper som står långt från arbetsmarknaden, genom att social hänsyn beaktas vid offentliga upphandlingar. Forskningslitteraturen och myndigheters kunskap inom området är dock bristfällig. LÄS MER

 3. 3. Prestationsmätning av servicekvalitet vid digitala möten : En kvalitativ studie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Daniel Gustafsson; AnnaKarin Larsson; [2019]
  Nyckelord :prestationsmätning; servicekvalitet; servicekvalitetens dimensioner; digitala möten; kvalitetssäkring;

  Sammanfattning : Titel: Prestationsmätning av servicekvalitet vid digitala möten: En kvalitativ studie Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi Författare: Daniel Gustafsson och AnnaKarin Larsson Handledare: Tomas Källquist och Pär Villhelmson Datum: Januari, 2019 Syfte: Syftet med denna studie är att öka förståelsen för hur prestationsmätning som styrinstrument kan användas för att kvalitetssäkra servicekvaliteten som tillhandahålls vid digitala möten. Metod: Studien utgår från den hermeneutiska forskningstraditionen och en världsbild utifrån det socialkonstruktivistiska synsättet med ett aktörsperspektiv. LÄS MER

 4. 4. Vilka styrinstrument innehåller policyn "Jämlik skola"? : Kan de kompensera för elevers olika kulturella kapital?

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Statsvetenskap

  Författare :Albhin Ytterell; [2019]
  Nyckelord :Cultural capital; policyinstruments; policy; middle class;

  Sammanfattning : In order to meet the problems of inequalities between students in swedish school, the governmentissues thepolicy "Jämlik skola" that aims to increase knowledge resultsand reduce inequalities in schools. The policy is based on the fact that the state must take greater responsibility for the distribution of resources to schools in order to strengthen the conditions for these to supply all studentswith equivalent education. LÄS MER

 5. 5. Processer för ökad hållbarhet : En fallstudie om hållbarhetsredovisningens roll och betydelse för Skellefteå Krafts interna hållbarhetsprocesser

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Josefine Pahlberg; Petter Gustafsson; [2019]
  Nyckelord :Hållbarhetsredovisning; Skellefteå Kraft;

  Sammanfattning : Den ökade miljömedvetenheten i samhället leder till högre ställda krav på företagen och styrningen av hållbarhetsarbetet har kommit att bli en överlevnadsfråga för företagen. Hållbarhetsredovisningen är ett medel som företagen kan använda för att kommunicera dess hållbarhetsarbete men även ett internt styrinstrument till att utveckla hållbarhetsprocesser inom företaget. LÄS MER