Sökning: "spatio-temporal mönsterdetekion"

Hittade 1 uppsats innehållade orden spatio-temporal mönsterdetekion.

  1. 1. Adding temporal plasticity to a self-organizing incremental neural network using temporal activity diffusion

    Master-uppsats, KTH/Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC)

    Författare :Emil Lundberg; [2015]
    Nyckelord :ANN; artificial neural network; SOINN; SOTPAR; SOTPAR2; prediction; spatio-temporal pattern detection; temporal activity diffusion; pattern recognition; unsupervised learning; vector quantization; ANN; artificiellt neuralt nätverk; artificiella neurala nätverk; SOINN; SOTPAR; SOTPAR2; förutsägelse; spatio-temporal mönsterdetekion; temporal aktivitetsdiffusion; mönsterigenkänning; oövervakad inlärning; vektorkvantisering;

    Sammanfattning : Vector Quantization (VQ) is a classic optimization problem and a simple approach to pattern recognition. Applications include lossy data compression, clustering and speech and speaker recognition. LÄS MER