Sökning: "stjärnrestaurang"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet stjärnrestaurang.

  1. 1. Ledarskapet på restauranger med stjärna i Guide Michelin. En kvalitativ studie om ledarens roll i framgångsrika restauranger.

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

    Författare :Tina Ahlqvist; [2022-02-28]
    Nyckelord :ledarskap; framgång; stjärnrestaurang; Guide Michelin;

    Sammanfattning : Restaurangbranschen är en tävlingsinriktad bransch som leds av vinnarskallar med stor passion för yrket med framgång i fokus. Det gäller att vara snabbtänkt då hastiga beslut som kan vara avgörande inte är ovanligt. En framgångsrik restaurang i denna uppsats anses som den som belönats av Guide Michelin med minst en stjärna. LÄS MER